/

/

vlaamse steunmaatregelen voor innovatie en digitalisatie

Tax & Legal
08 april 2020

Vlaamse steunmaatregelen voor innovatie en digitalisatie

In tijden van corona probeert de overheid bedrijven vandaag zo goed mogelijk te ondersteunen. De overheid riep heel wat nieuwe steunmaatregelen in het leven en neemt voor bepaalde formaliteiten een versoepelde houding aan. De coronacrisis kan voor bepaalde bedrijven echter ook opportuniteiten bieden. Inzetten op innovatie om medewerkers aan het werk te houden of nadenken over de volgende strategische stap kan vandaag het verschil maken. Daarom voorziet de Vlaamse overheid ook hier de nodige steun om bedrijven te helpen bij het realiseren van deze opportuniteiten, ideeën en uitdagingen.

Steunmaatregelen voor innovatie en digitalisatie

Innoveren en digitaliseren

Ontwikkelingsprojecten

Met een ontwikkelingsproject kunnen kmo’s en grote ondernemingen tot maximum 50 procent steun krijgen voor de ontwikkeling van een nieuw of verbeterd product, proces, dienst of concept dat zich beduidend onderscheidt van alternatieve oplossingen op de markt. De innovatie moet op een korte termijn van 2 à 3 jaar verwezenlijkt worden en bevat nog enkele te overwinnen uitdagingen of risico’s. De steun is er voor de projectgerelateerde personeels-, materiaal- en andere kosten.

Kmo-groeisubsidie

Kmo’s die zich willen heroriënteren of die willen groeien door bijvoorbeeld een nieuw product op de markt te brengen, een andere businessstrategie te implementeren, te internationaliseren, een nieuw marktsegment te benaderen of te digitaliseren, kunnen een beroep doen op de kmo-groeisubsidie. Deze maatregel moet bedrijven te overhalen om de strategische kennis aan te werven of in te winnen die noodzakelijk is om de groeisprong te realiseren. Hierbij wordt 50 procent van het eerste bruto jaarloon van de nieuwe medewerker en/of 50 procent van het extern advies gesubsidieerd.

Lopende projecten

De overheid voorziet ook enkele versoepelingsmaatregelen voor lopende projecten. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) besliste dat lopende projecten een uitstel van een tussentijdse of eindrapportering kunnen aanvragen of de projectperiode kunnen verlengen met de periode waarin de coronamaatregelen van kracht zijn. De aanvragen voor een verlenging of uitstel van procesevaluatie kunnen na opheffing van de coronamaatregelen worden ingediend bij de ESF-projectbeheerder.

Ook voor VLAIO-dossiers is het mogelijk om een uitstel van de termijnen aan te vragen voor maximum 3 maanden, mits een grondige motivering per mail gericht aan de VLAIO-dossierverantwoordelijke.

Digitale oplossingen

In tijden van corona wordt zowel op privé als op professioneel zoveel mogelijk naar digitale oplossingen gezocht. Digitalisatie zorgt namelijk voor de nodige veerkracht om de samenleving en economie draaiende te houden. Vanuit de Vlaamse overheid worden enkele initiatieven opgezet om bedrijven doorheen deze digitale switch te helpen.

Elke kmo die investeert in bepaalde digitale betalings- en facturatiesystemen, ICT-beveiligingssystemen of interfaces om online betalen en veiligheid te realiseren, kan genieten van de 13.5%-investeringsaftrek. Ook investeringen in een webshop zouden in aanmerking komen voor de verhoogde investeringsaftrek.

Daarnaast richtte de Vlaamse overheid met de ondersteuning van imec en het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-Beleid een taskforce op waar ondernemingen hun digitale initiatieven kunnen aanmelden. Deze taskforce zal alle digitale initiatieven die bedrijven, maatschappij en overheden beter kunnen doen werken in kaart brengen, onderling met elkaar afstemmen en promoten.

Meer lezen: Vandelanotte neemt deel aan ‘Vlaanderen Helemaal Digitaal’

Algemene Vlaamse coronasteunmaatregelen

Hinderpremie

Bedrijven die verplicht moeten sluiten, kunnen tot en met 19 mei 2020 de coronahinderpremie aanvragen. Deze premie bedraagt een forfaitair bedrag van 4.000 euro en een bijkomende sluitingspremie van 160 euro per verplichte sluitingsdag vanaf 6 april. Iedere onderneming kan slechts 1 hinderpremie aanvragen, met een maximum van 5 premies voor eenzelfde onderneming die over meerdere verplicht gesloten vestigingen met minstens 1 voltijds ingeschreven personeelslid beschikt.

Eenmalige compensatiepremie

Bedrijven die niet verplicht moeten sluiten van de overheid, maar die in de periode van halfweg maart tot eind april een serieuze terugval in hun omzet zien, kunnen aanspraak maken op de eenmalige compensatiepremie van 3.000 euro. Enkel bedrijven of ondernemers in bijberoep die kunnen aantonen dat de omzet minstens 60 procent lager ligt dan in dezelfde periode vorig jaar, komen in aanmerking. Wie geen sociale bijdragen betaalt en minder dan 80 procent in hoofdberoep tewerkgesteld is, kan een premie van 1.500 euro aanvragen.

Aanmoedigingspremie

Werknemers met een arbeidsvermindering komen in aanmerking voor de aanmoedigingspremie als de onderneming naar aanleiding van het coronavirus een substantiële daling van minstens 20 procent van de omzet, productie of bestellingen ervaart in de maand voorafgaand aan de arbeidsvermindering. Deze maatregel geldt enkel voor de periode tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020 en is geen extra premie bovenop de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen.

Wenst u meer informatie over deze maatregelen? Neem dan contact op met uw accountmanager of met een van onze specialisten via corona@vdl.be.