/

/

checkt u al het btw-nummer van uw eu-klant?

Tax & Legal
15 oktober 2019

door Dries Torreele

Checkt u al het btw-nummer van uw EU-klant?

Verhandelt u goederen vanuit België naar een van de andere EU-lidstaten? Dan houdt u maar beter rekening met de nieuwe regels die op 1 januari 2020 voor alle EU-lidstaten in werking treden. Eind 2018 legde de Europese Raad namelijk een aantal belangrijke wijzigingen op die de intracommunautaire handel van goederen moet vereenvoudigen. Die wijzigingen hebben een grote impact op bedrijven die internationale goederen verhandelen. Concreet gaat het hier over een viertal quick fixes van de bestaande regels. Met 2020 in het vooruitzicht, lichten we die graag nog even toe. In het eerste artikel van deze driedelige reeks focussen we graag op de btw-vrijsteling.

Checkt u al het btw-nummer van uw EU-klant?

Voor wie zijn de wijzigingen belangrijk?

De wijzigingen hebben een invloed op:

  • ondernemingen die intracommunautaire leveringen verrichten;
  • ondernemingen met stock in andere EU-landen;
  • ondernemingen die betrokken zijn in kettingtransacties.

De regels zijn dus belangrijk voor elke Belgische ondernemer die goederen verkoopt aan ondernemingen binnen andere Europese landen.

Wat verandert er?

Intracommunautaire leveringen zijn vandaag al vrijgesteld van btw. Dit is het geval wanneer de goederen het Belgisch grondgebied effectief verlaten (transport van de goederen) én wanneer de koper een btw-belastingplichtige is uit een ander EU-land. Bij een btw-controle wordt dan ook altijd gecontroleerd of aan deze twee voorwaarden voldaan is.

Wanneer het btw-nummer van de klant echter ontbreekt op de verkoopfactuur, kan dit nadien toch nog aangetoond worden en gaat de btw-vrijstelling niet verloren. Dit wordt ook wel het ‘substance over form’-principe genoemd. Ook al wordt niet voldaan aan de formele vereiste van een geldig btw-nummer op de factuur, dan nog gaat de vrijstelling niet noodzakelijk verloren.

Vanaf 1 januari 2020 wordt de vermelding van het btw-nummer op de factuur echter een bijkomende essentiële voorwaarde om te kunnen factureren met vrijstelling van btw. Kort samengevat: vermeldt de factuur geen geldig btw-nummer van de klant, dan zijn de voorwaarden niet voldaan en zal de btw-administratie btw navorderen (+ nalatigheidsinteresten en boetes) op de verrichte levering van goederen.

Wat moet u doen?

  • Controleer de geldigheid van alle btw-nummers binnen uw klantenbestand. Is er een btw-nummer aanwezig? En is dit btw-nummer wel geldig volgens de VIES-databank? Controleren kan via deze link.
  • Factureer niet voordat u het btw-nummer in uw bezit hebt én u het hebt gecontroleerd.
  • Kan uw Europese klant u geen btw-nummer bezorgen? Factureer dan met btw. Als uw klant u nadien alsnog een geldig btw-nummer bezorgt, dan kunt u nog steeds een creditnota opmaken en een nieuwe factuur opstellen met vrijstelling van btw.

Waar de controle van het btw-nummer vandaag pas gebeurt bij de indiening van de intracommunautaire listing, moet u de controle vanaf 2020 al uitvoeren bij het opmaken van de factuur.

Niet zeker wat u precies moet doen of vragen over deze maatregel? Neem dan contact op met een van onze specialisten via contact@vdl.be.