/

/

franchising: voldoet uw idee aan de vier criteria?

Franchising
31 oktober 2019

door Bert Dehu en Jan Van Gils

Franchising: voldoet uw idee aan de vier criteria?

Als ondernemer hebt u zonder twijfel een goed idee waarmee u de markt wil veroveren. Misschien ging u hiermee al van start, maar wilt u uw groei versnellen? Dan kan franchising een oplossing bieden! Het is namelijk een snelle én flexibele manier om uw concept in een hogere versnelling te schakelen. Zowat elk type onderneming kan dan ook snel ingezet worden in een franchisemodel. Het is echter belangrijk dat uw onderneming hierbij voldoet aan vier belangrijke basiscriteria. Uw concept moet een gevestigde waarde zijn die uniek en overdraagbaar is én waar de nodige marge is. Hebt u de vier criteria afgevinkt? Dan kunt u aan de slag!

Franchising: voldoet uw idee aan de vier criteria?

Gevestigde waarde

Heeft uw concept zich de voorbije jaren al bewezen op de thuismarkt? Kunt u al een mooi traject voorleggen waaruit de rentabiliteit blijkt? De kennis die u vandaag heeft opgebouwd, biedt in een later stadium namelijk ruimte om binnen uw eigen verkooppunten de nodige innovaties af te toetsen met de markt voordat u ze loslaat op de volledige keten.

Uniek

Waarin onderscheidt u zich van de heersende markt? Is uw concept tijdloos, of kan het mits wat aanpassing een nieuwe hype worden? Durf uw eigen identiteit te definiëren, zo wordt het ook voor toekomstige franchisenemers een opportuniteit om in mee te stappen.

Overdraagbaar

Leg uw huisstijl en concept vast in een duidelijk handboek waarmee de franchisenemer later aan de slag kan. Als ondernemer zult u namelijk moeten leren om los te laten, afstand te nemen en zult u enkel nog als consultant op de voorgrond verschijnen. Toch blijft u finaal wél eigenaar van uw merk. Net daarom is het belangrijk om over de nodige contracten te beschikken, zo kunt u alles sluitend maken.

Marge

Laat uw product toe om volume te maken? Want hoe belangrijk de voorgaande criteria ook zijn, aan het einde van de rit moet de rekening kloppen. Ook uw franchisenemer wenst namelijk een graantje mee te pikken. Bepaal daarom al tijdens het traject uw verdienmodel als franchisegever, én wat de franchisenemer hiervoor als return krijgt. Uw meerwaarde als innovator en uw steun kunnen hier het verschil maken.

Voldoet uw idee of concept aan deze criteria? Dan kan franchising een nieuwe opportuniteit vormen. Op dit ogenblik komt het erop aan om een goed businessplan uit te werken voor toekomstige franchisenemers. Hoe gaat u uw strategie vertalen naar lokale expansie? Is er binnen deze nieuwe plannen ruimte voor subsidies? Wie doet wat? Een goed franchisedossier in klare taal spreekt toekomstige investeerders zeker aan om mee te stappen in uw verhaal. Net dat is de basis om van start te gaan met franchisenemers. Zij hebben namelijk de belangrijkste rol in het succes, want zonder hen is er nu eenmaal geen sprake van franchising.

Overweegt u zelf om in het franchisingavontuur te stappen? Neem dan contact op met uw accountmanager of via contact@vdl.be.