/

/

voorlopige brexit-deal is rond: what’s it about?

International
04 december 2018

door Bert Vandorpe en Hannelore Durieu

Voorlopige Brexit-deal is rond: what’s it about?

Na maanden van onderhandelingen zijn de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk het, tegen alle verwachtingen in, eindelijk eens geworden over een voorlopige Brexit-deal. Maar wat zijn ze nu precies overeengekomen in dit scheidingsakkoord?

james-newcombe-350779-unsplash.jpg

De voorlopige Brexit-deal werd eind november voorgesteld door Brexit-onderhandelaar Michel Barnier en Donald Tusk. De deal bestaat uit twee verschillende elementen. In het eerste deel wordt dieper ingegaan op het scheidingsverdrag dat het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie mogelijk maakt. Het zorgt ervoor dat beide partijen juridisch gebonden zijn om de door hen gemaakte afspraken na te leven. Het tweede deel van deze voorlopige deal bestaat uit een politieke verklaring over de toekomstige relatie van het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Deze verklaring is juridisch echter niet bindend van aard. Er bestaat hierover ook nog geen overeenstemming.

Overgangsperiode

Het scheidingsakkoord gaat eerst en vooral dieper in op de zogenaamde overgangsperiode. Die overgangsperiode loopt van 29 maart 2019 tot eind 2020 en zorgt ervoor dat er in de praktijk niets verandert. Het Verenigd Koninkrijk blijft dus in die periode nog steeds lid van de douane-unie en van de interne markt. Tijdens de overgangsperiode heeft het Verenigd Koninkrijk echter geen enkel stemrecht meer en maakt het niet langer deel uit van de beslissingsorganen. Het is de bedoeling dat het VK en de EU verder onderhandelen over hun toekomstige relatie.

Douane-unie

In het scheidingsakkoord wordt duidelijk dat de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk na het verstrijken van de overgangsperiode in een douane-unie met elkaar zullen stappen, op voorwaarde dat er op dat moment nog geen akkoord over een toekomstige relatie is bereikt. Dit betekent dus dat de manier waarop we vandaag zaken doen met het Verenigd Koninkrijk voorgoed zal veranderen na de overgangsperiode.

Belangrijk is dat er geen douanetarieven en quota van toepassing zullen zijn tussen het VK en de EU. Omdat het VK echter niet langer deel uitmaakt van de eengemaakte markt, zal op btw-technisch vlak iedere levering aan het VK een vrijgestelde export uitmaken. Iedere levering van het VK maakt dan weer een belastbare import uit. Hiervoor zijn altijd de nodige formaliteiten vereist, zoals het aanleveren van een douanedocument.

Voorzichtigheid vereist

We merken op dat deze voorlopige deal geen garantie biedt op een overgangsperiode van 29 maart 2019 tot eind 2020. Hiervoor moet de deal namelijk goedgekeurd worden door zowel de Britse regering als door het Britse parlement. Dit is op dit moment nog niet het geval. Vooral in het parlement is hiervoor geen meerderheid te vinden. De kans op een harde Brexit op 29 maart 2019 zonder overgangsperiode en een daaropvolgende douane-unie is dus nog steeds reëel.

Mocht u vragen hebben over de concrete impact op uw onderneming en de verdere ontwikkelingen van de Brexit, neem dan zeker contact op met uw accountmanager of met onze specialisten via contact@vdl.be.

Deel dit artikel

Bert Vandorpe

Senior Advisor Tax bert.vandorpe@vdl.be

Hannelore Durieu

Partner International Tax - Certified Tax Advisor hannelore.durieu@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.