/

/

tarieven schenkbelasting op vastgoed in wallonië gelijkgeschakeld met vlaanderen en brussel

Tax
25 september 2018

door Hannelore Durieu en Stephanie Vanmarcke

Tarieven schenkbelasting op vastgoed in Wallonië gelijkgeschakeld met Vlaanderen en Brussel

Bij het schenken van een onroerend goed moet u in België schenkingsrechten betalen. De tarieven worden door de gewesten afzonderlijk bepaald. In juli 2015 verlaagde Vlaanderen al de basistarieven van de schenkingsrechten, gevolgd door Brussel begin 2016. Ook Wallonië voert nu een verlaging door. Vanaf 3 september 2018 zullen de basistarieven in heel België bijgevolg gelijk zijn.

Tarieven schenkbelasting op vastgoed in Wallonië gelijkgeschakeld met Vlaanderen en Brussel

Fiscale woonplaats

Bij een schenking van een onroerend goed wordt het bevoegde gewest bepaald door de fiscale woonplaats van de schenker. Wanneer het geschonken onroerend goed zich bijvoorbeeld in Vlaanderen bevindt, kan de schenking toch onderworpen worden aan Waalse schenkbelasting als de fiscale woonplaats van de schenker zich daar bevindt.

Wijzigingen in Wallonië

Het tarief dat verschuldigd is op de schenking hangt af van twee factoren. Enerzijds speelt de waarde van het geschonken goed een rol, anderzijds is ook de familieband tussen de schenker en de ontvanger van belang.

Het maximumtarief voor schenkingen in rechte lijn (i.e. schenkingen tussen (klein)kinderen, (groot)ouders en partners (gehuwd of wettelijk samenwonend)) daalt in Wallonië van 30 naar 27 procent. Het maximumtarief voor schenkingen tussen alle anderen daalt van 50 naar 40 procent. Deze tarieven worden ook in Vlaanderen en Brussel gehanteerd. Op dit vlak is er dus een gelijkschakeling in de drie gewesten.

We zetten het overzicht kort op een rij:

  • Schenkingen tussen 0 en 150.000 euro in rechte lijn worden belast aan 3 procent en aan 10 procent tussen alle andere personen.
  • Schenkingen tussen 150.001 en 250.000 euro in rechte lijn worden belast aan 9 procent en aan 20 procent tussen alle andere personen.
  • Schenkingen tussen 250.001 en 450.000 euro in rechte lijn worden belast aan 18 procent en aan 30 procent tussen alle andere personen.
  • Schenkingen hoger dan 450.000 euro in rechte lijn worden belast aan 27 procent en aan 40 procent tussen alle andere personen.


Een volledige gelijkschakeling is echter nog niet aan de orde. Zo kunnen feitelijk samenwonenden in Vlaanderen onder de categorie ‘partners’ vallen (in rechte lijn), maar in Wallonië vallen ze onder de categorie ‘alle anderen’ waardoor zij aan een hoger tarief worden belast. Daarnaast betaalt Vlaanderen een deel van de schenkbelasting terug wanneer de geschonken woning energiezuiniger wordt gemaakt. Wallonië voert nu een soortgelijk systeem in, maar het is momenteel nog wachten op meer concrete informatie over deze gunstmaatregel.

Heeft u bijkomende vragen, neem dan contact op met uw accountmanager of met één van onze specialisten via contact@vdl.be.

Deel dit artikel

Hannelore Durieu

Partner International Tax - Certified Tax Advisor hannelore.durieu@vdl.be

Stephanie Vanmarcke

Team Manager International stephanie.vanmarcke@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.