/

/

brexit: een stand van zaken

International
29 augustus 2018

door Hannelore Durieu

Brexit: een stand van zaken

Op 19 maart 2018 hebben de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk een akkoord bereikt over een zogenaamde overgangsperiode. Die zorgt ervoor dat het Verenigd Koninkrijk tussen 30 maart 2019, de dag waarop zij officieel uit de Europese Unie treden, en 1 januari 2021 nog deel zullen uitmaken van de interne markt en de douane-unie. Tijdens deze korte periode zal er dus nog geen disruptie zijn in de handel met de EU en moet Londen hieromtrent alle Europese regels volgen. 

Brexit: een stand van zaken

Voorbereiden op het worst-case scenario

Twee jaar nadat het Verenigd Koninkrijk heeft gestemd om de Europese Unie te verlaten, groeit de ongerustheid dat beide kampen uit elkaar zullen gaan zonder een goed uitgewerkt compromis. Dit compromis moet er immers komen tegen 30 maart 2019. Indien er geen compromis is, dan is er geen sprake van een overgangsperiode en treedt het Verenigd Koninkrijk op die dag per direct uit de Europese Unie. De Europese Commissie heeft particulieren, bedrijven en overheden recent nog gewaarschuwd om rekening te houden met een mogelijk harde Brexit en de bijhorende gevolgen. Minister Kris Peeters heeft in dit kader aangekondigd een website te zullen lanceren waarop Belgische ondernemers de impact van de Brexit op hun bedrijf kunnen berekenen. 

Impact van de Brexit

Afgezien van hoe de uiteindelijke relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU er zal uitzien, staat het als een paal boven water dat ook bedrijven zich zullen moeten voorbereiden op het worst-case scenario. Wij zetten de belangrijkste gevolgen op een rij.

De impact op uw onderneming

Een harde Brexit zou onder meer een grote impact kunnen hebben op de indirecte belastingen zoals btw en douanerechten. Op die manier zou de handel tussen het Verenigd Koninkrijk en België van de ene dag op de andere aan douanetarieven en -formaliteiten onderworpen kunnen worden. Dit zou leiden tot een verhoogde kost voor goederen die verkocht worden in de UK en in België. Ook op het vlak van de directe belastingen zoals de roerende voorheffing en de inkomstenbelasting zou vanaf die datum niet langer een beroep kunnen worden gedaan op de vereenvoudigende EU-wetgeving. 

Dividenduitkeringen tussen het Europese vasteland en het Verenigd Koninkrijk die op basis van de huidige moeder-dochterrichtlijn vrijgesteld zijn, kunnen vanaf 30 maart 2019 een bronheffing ondergaan. Voor dividenden tussen Belgische ondernemingen en ondernemingen gevestigd in het Verenigd Koninkrijk zou dit echter niet leiden tot een verhoging van de fiscale druk. De geldt echter enkel op voorwaarde dat beide partijen op basis van hun interne wetgeving dividenden blijven vrijstellen in het geval die worden uitgekeerd aan buitenlandse moedervennootschappen gevestigd in een land waarmee een dubbelbelastingverdrag is afgesloten.

Bij een harde Brexit zou er bij een overname, acquisitie of reorganisatie van een Britse vennootschap waarschijnlijk ook niet langer gebruik kunnen worden gemaakt van het fiscaal gunstig regime voorzien in de EU-Richtlijn voor overnames.

De impact op persoonlijk vlak

Ook op persoonlijk vlak heeft de Brexit gevolgen. Zo bestaat de mogelijkheid dat Belgische werknemers die werkzaam zijn in de UK, verplicht moeten bijdragen aan het Britse sociale zekerheidssysteem. In dit geval zullen zij dus sociale bijdragen moeten betalen in twee landen, terwijl de huidige Europese regelgeving het mogelijk maakt om onder bepaalde voorwaarden enkel sociale bijdragen te betalen in de woonstaat.

Of dit scenario zich effectief zal afspelen, valt de komende weken af te wachten. Het is echter belangrijk om als onderneming niet bij de pakken te blijven zitten, maar om proactief in te spelen op de aankomende verandering. De Brexit zal immers niet enkel gevolgen met zich meebrengen voor de import en export tussen België en het Verenigd Koninkrijk, maar zal er ook voor zorgen dat heel wat bedrijven hun huidig businessmodel in vraag zullen moeten stellen. 


Mocht u reeds vragen hebben over de concrete impact van de Brexit op uw onderneming, neem dan zeker contact op met onze specialisten via contact@vdl.be.

Deel dit artikel

Hannelore Durieu

Accountmanager International hannelore.durieu@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.