/

/

‘use and enjoyment’: een afwijking op het b2b-basisprincipe

Tax
31 juli 2018

door Dries Torreele

‘Use and enjoyment’: een afwijking op het B2B-basisprincipe

Sinds de inwerkingtreding van de zogenaamde ‘VAT-package’ in 2010, geldt als algemeen principe dat transacties die verricht worden in een B2B-context, moeten plaatsvinden daar waar de ontvanger van de dienst is gevestigd. Op die manier ligt de verantwoordelijkheid voor de voldoening van de btw bij de afnemer van de dienst en niet bij de dienstverlener.

‘Use and enjoyment’: een afwijking op het B2B-basisprincipe

VAT-package in detail

Transportdiensten en de daarmee samenhangende logistieke diensten zoals laden, lossen en inpakken verricht voor een Belgische belastingplichtige gevestigd in België, zijn bijgevolg onderworpen aan Belgische btw. Dergelijke diensten die worden verstrekt aan een afnemer die in een andere lidstaat of buiten de EU gevestigd is, brengen geen Belgische btw met zich mee. Waar de dienst dan effectief wordt verricht, speelt geen rol. Dit betekent dus dat wanneer een Poolse onderneming aan een Belgische onderneming factureert, ook al gaat het om transport van Polen naar Duitsland, er voor deze dienst Belgische btw is verschuldigd.

Een uitzondering: use & enjoyment

Op deze algemene B2B-regel bestaat echter een uitzondering, de zogenaamde ‘use & enjoyment’-regel. Deze regel houdt, in tegenstelling tot de algemene B2B-regel, wel degelijk rekening met het werkelijk gebruik van de diensten en dat in twee specifieke gevallen.

Zeer concreet is deze uitzondering van toepassing wanneer er een intern Belgisch transport (van plaats A in België naar plaats B in België) wordt verricht dat gefactureerd wordt aan een onderneming gevestigd buiten de EU (en die dus niet geregistreerd is voor btw binnen de EU). In dit geval is er Belgische btw verschuldigd op deze transportdienst, ook al is de plaats van de dienst niet in België gelokaliseerd.

In tweede instantie is de uitzondering van toepassing wanneer een transportdienst volledig buiten de EU wordt afgelegd. Wanneer een Belgische transportfirma dus een transport factureert van bijvoorbeeld Rusland naar Turkije, dan is de plaats van de dienst buiten de EU gelokaliseerd. Wordt deze dienst gefactureerd aan een Belgische onderneming, dan moet bijgevolg geen btw aangerekend worden. Wordt deze dienst gefactureerd aan een EU onderneming, dan moet niet gefactureerd worden met btw-verleg.

Heeft u nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met een van onze specialisten via contact@vdl.be.