/

/

transfer pricing: administratieve boetes gepubliceerd

Accountancy
26 juli 2018

door Biene Ongenaert

Transfer pricing: administratieve boetes gepubliceerd

Op 1 juli 2016 werd in België de documentatieverplichting voor transfer pricing ingevoerd. Bij de invoering werd ook meteen gecommuniceerd dat het niet vervullen van deze verplichtingen zou leiden tot administratieve boetes tussen 1.250 en 25.000 euro. De precieze schalen werden op 29 juni 2018 via een koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Transfer pricing: administratieve boetes gepubliceerd

Overtredingen

Met de publicatie van het koninklijk besluit zijn deze administratieve boetes nu ook effectief in werking getreden. In het KB worden de toepassingsregels en de schalen van de administratieve geldboetes omtrent het niet-correct naleven van de documentatieverplichtingen voor transfer pricing verduidelijkt. Mogelijke overtredingen zijn onder andere het niet of laattijdig indienen van de documenten, het indienen van onvolledige of onjuiste documenten en het al dan niet met opzet ontduiken van de belastingen.

Mogelijke administratieve boetes

Wanneer de master file, de local file of het landenrapport niet, laattijdig of onvolledig worden ingediend, kan de fiscus de Belgische groepsentiteit een boete opleggen die schommelt tussen 1.250 euro en 25.000 euro. Wanneer de fiscus de overtredingen echter toeschrijft aan kwaad opzet om de belasting te ontduiken, kan voor de eerste overtreding al meteen een boete van 12.500 euro worden opgelegd. Vanaf de tweede overtreding kan in dit geval een boete van 25.000 euro worden opgelegd.

Heeft u nog vragen over transfer pricing? Aarzel dan niet om contact op te nemen met een van onze specialisten via contact@vdl.be.

Deel dit artikel

Biene Ongenaert

Senior Advisor International biene.ongenaert@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.