/

/

onbelast bijklussen kan vanaf 15 juli

Tax
24 juli 2018

door Stefanie Defrancq

Onbelast bijklussen kan vanaf 15 juli

Op 5 juli 2018 werd in de Kamer het wetsontwerp omtrent onbelast bijklussen goedgekeurd. Die wet zou op 15 juli 2018 in werking treden en biedt de mogelijkheid om per maand 500 euro extra te verdienen en dat met een maximum van 6.000 euro per jaar. Op dit bedrag zijn geen sociale bijdragen of belastingen verschuldigd.

Onbelast bijklussen kan vanaf 15 juli

De wet stond al een tijdje op het programma en was een van de maatregelen uit het Zomerakkoord. De definitieve goedkeuring liet echter nog even op zich wachten. De wet voorziet in drie pijlers. Het gaat hier om verenigingswerk, occasionele diensten tussen burgers en deeleconomie via een erkend platform. De belangrijkste pijler is hierbij het verenigingswerk. Dat kan namelijk een oplossing bieden voor de vele vrijwilligers die in de non-profitsector actief zijn.

Er zijn echter een aantal voorwaarden gekoppeld aan het onbelast bijklussen. Zo moet wie bijklust een professionele hoofdactiviteit uitvoeren waarbij minstens vier vijfde gewerkt wordt als werknemer, zelfstandige of ambtenaar. Ook wie onder het pensioenstelsel valt, komt in aanmerking voor het onbelast bijverdienen. Daarnaast moet steeds een overeenkomst worden opgemaakt die door de bijklusser elektronisch moet worden ingediend. Op de website www.bijklussen.be vindt u hierover meer informatie.

Op dit moment werd deze wet nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Van zodra de wet gepubliceerd wordt, informeren wij u verder en diepgaander over de verschillende voorwaarden. U kunt uiteraard steeds terecht bij een van onze specialisten voor meer informatie.