/

/

zo ziet de nieuwe vlaamse erfbelasting eruit

Successieplanning
05 april 2018

door Carolien Christiaens en Lore Caneele

Zo ziet de nieuwe Vlaamse erfbelasting eruit

Uit internationale vergelijkingen blijkt dat België binnen de Europese Unie de hoogste fiscale druk kent op erfenissen. Op 23 februari 2018 heeft de Vlaamse regering een akkoord bereikt over de nieuwe erfbelasting die samen met de nieuwe erfwet op 1 september 2018 in werking treedt.

Zo ziet de nieuwe Vlaamse erfbelasting eruit

Bevoordeling langstlevende

In de eerste plaats wordt een extra voordeel toegekend aan de langstlevende partner. Momenteel worden de echtgenoten en de feitelijk of wettelijk samenwonende partners vrijgesteld van erfbelasting op de gezinswoning. Dit heeft tot gevolg dat partners die geen gezinswoning meer in hun bezit hebben, benadeeld worden. Om deze redenen heeft de Vlaamse regering nu een bijkomende fiscale tegemoetkoming voorzien. Vanaf 1 september 2018 zal de eerste schijf van de roerende goederen tot 50.000 euro ook van erfbelasting worden vrijgesteld voor de langstlevende partner. Dit voordeel moet echter genuanceerd worden omdat het in de eerste schijf van 3 procent valt. Hierdoor bedraagt het effectieve belastingvoordeel slechts 1.500 euro.

Nieuwe tarieven broers/zussen en vreemden

In lijn met de nieuwe erfwet, waarbij het mogelijk zal zijn om vrij over een groter deel van het vermogen te beschikken, werden de tarieven tussen broers en zussen en het tarief tussen vreemden gewijzigd. De hoogste schijf van 65 procent verdwijnt, waardoor het goedkoper zal zijn om zaken te vererven aan broers, zussen en/of vreemden.

De tarieven, die vanaf 1 september 2018 van toepassing zijn, zijn:

  • 0 - 35.000 euro: 25 procent voor broers en zussen, 25 procent voor vreemden
  • 35.000 - 75.000 euro: 30 procent voor broers en zussen, 45 procent voor vreemden
  • Meer dan 75.000 euro: 55 procent voor broers en zussen, 55 procent voor vreemden

Bevoordeling weeskinderen

Daarnaast zullen jongeren die op jonge leeftijd hun vader én moeder verliezen ook een vrijstelling krijgen voor een bedrag van 75.000 euro op hun roerend vermogen en op het huis waarin zij wonen. Hierbij geldt de voorwaarde dat zij jonger moeten zijn dan 21 jaar op het moment van overlijden van hun ouders. De werkelijke belastingsparing is ook hier beperkt.

Flexibele erfenissprong

Tot slot zal ook de erfenissprong flexibeler worden. Indien u een erfenis in rechte lijn (van partner, ouder of grootouder) ontvangt, kunt u die geheel of gedeeltelijk kosteloos doorgeven aan uw eigen kinderen binnen de periode van een jaar. U zal dus niet langer uw erfenis moeten verwerpen om de nalatenschap zonder extra kosten te laten toekomen aan uw eigen kinderen.

Conclusie

Er kan geconcludeerd worden dat de nieuwe wetgeving enkel voordelen met zich meebrengt ten aanzien van de erfgenamen. Zo worden er meer vrijstellingen toegekend en worden de tarieven voordeliger. Hoewel het een eerste stap in de goede richting is, blijven de wijzigingen en de voordelen echter beperkt.

Deel dit artikel

Carolien Christiaens

Senior Manager Legal carolien.christiaens@vdl.be

Lore Caneele

Senior Advisor Legal lore.caneele@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.