Subsidies
11 juli 2023

Subsidies om in het oog te houden: pendelfonds en kmo-groeisubsidie

door Anneleen Wydooghe

De Vlaamse Overheid wil het aandeel auto's in het woon-werkverkeer laten dalen en kmo's ondersteunen bij hun eigen groeitraject. Dit doen ze respectievelijk met het pendelfonds en de kmo-groeisubsidie. We lichten beide subsidies even toe.

Pendelfonds

In september lanceert de minister een nieuwe Pendelfondsoproep. Het woon-werkverkeer moet duurzamer. We maken nog teveel gebruik van de auto om ons naar het werk te verplaatsen en dit zonder één of meerdere collega’s mee te nemen. In de nabije toekomst moet het aandeel van autosolisme in het woon-werkverkeer dalen. Het aandeel van de fiets en het openbaar vervoer in het woon-werkverkeer moet stijgen. Het Pendelfonds subsidieert projecten die dit bevorderen.

Voor wie?

Bedrijven of andere private instellingen, lokale of provinciale overheden of andere publieke instellingen, of samenwerkingen tussen deze actoren.

De subsidie bedraagt maximaal de helft van de kosten die aan een projectuitvoering verbonden zijn, met een maximum van 200.000 euro wanneer een bedrijf alleen indient. Dit bedrag verhoogt bij samenwerkingen. De oproep verschijnt in september 2023.

Groeien

Kmo-groeisubsidie

De kmo-groeisubsidie is een subsidie-instrument waarmee de Vlaamse overheid kmo's in Vlaanderen ondersteunt bij hun eigen groeitraject. Dat groeitraject moet aansluiten bij één van de volgende vier belangrijke maatschappelijke thema's: internationalisering, digitalisering, duurzaam en circulair ondernemen of innovatie. De subsidie wordt toegekend voor het verwerven of inkopen van de strategische kennis die je nodig hebt om je groeitraject te kunnen realiseren. Het verwerven van deze kennis kan gebeuren door: enerzijds de aanwerving van een strategisch medewerker die je onderneming versterkt op de vlakken waarin je kennis ontbreekt voor het realiseren van het groeitraject, anderzijds het advies van een externe dienstverlener om deze ontbrekende kennis in te kopen.

Voor wie?

Kmo’s kunnen per groeitraject maximaal € 50.000 subsidie ontvangen via de kmo-groeisubsidie. De subsidie bedraagt maximaal € 25.000 voor een advies van één of meerdere externe dienstverlener(s) en maximaal € 25.000 voor de aanwerving van één strategisch profiel. Het steunpercentage wordt vastgelegd op 50% van de advies- en/of loonkost.

De volgende oproep start op 28 augustus 2023 en heeft als deadline 25 september 2023. 

Contactformulier

Wil je graag meer weten of heb je nood aan gespecialiseerd advies? Neem contact op met een van onze specialisten.

Om dit formulier te kunnen versturen moet u het gebruik van technische cookies aanvaarden. Dat kan u hier aanpassen.
Deze cookies worden gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Bepaalde gegevens, zoals uw IP adres of taal, kunnen hierbij doorgestuurd worden naar Google. Meer info vindt u in onze cookieverklaring.