/

/

vereenvoudigde innovatiesteun: focus op een goeie businesscase

Subsidies
08 maart 2018

Vereenvoudigde innovatiesteun: focus op een goeie businesscase

Vereenvoudigde innovatiesteun: focus op een goeie businesscase

De Vlaamse overheid voorziet heel wat maatregelen om innovatie in ons land aan te moedigen. Die maatregelen zijn sinds januari echter een pak vereenvoudigd. We zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

Nog maar twee subsidie-instrumenten


Sinds januari zijn de subsidie-instrumenten beperkt tot twee projecten: ontwikkelingsprojecten en onderzoeksprojecten. Een ontwikkelingsproject kan aangevraagd worden wanneer u nog een aantal stappen moet doorlopen vooraleer u het vernieuwend idee op de markt kunt brengen. Dat vernieuwend idee kan een product, proces of dienst zijn. Het gaat hier over projecten van relatief korte termijn. Tijdens deze periode verwerft u kennis en inzichten waarover u voor de aanvang van het project nog niet beschikte. Bij een onderzoeksproject ligt de nadruk dan weer op het opbouwen van nieuwe kennis die op langere termijn de basis vormt voor nieuwe of verbeterde producten, processen of diensten. Het accent binnen een onderzoeksproject ligt op de opbouw van nieuwe grensverleggende kennis in het domein waarin u actief bent. De focus in een onderzoeksproject ligt altijd op kennisopbouw en onderzoek met een hoog risico.

Elk bedrijf kan projecten aanvragen


Ook de sector waarin u actief bent, speelt niet langer een rol. Waar de vroegere instrumenten vooral gericht waren op kmo's en de weg naar subsidies voor grote bedrijven vaak een stuk zwaarder was, zijn de instrumenten nu voor elk bedrijfstype gelijk. Sinds januari maakt het dus niet meer uit of u een klein, middelgroot of groot bedrijf hebt. Maar ook de sector waarin u actief bent, speelt niet langer een rol. Vanaf nu heeft elke sector toegang tot deze subsidies. Een samenwerking wordt echter nog steeds aangemoedigd. In een partnership ligt het subsidiepercentage namelijk hoger.

Focus op een onderbouwde businesscase


De belangrijkste reden voor het ondersteunen van dit soort subsidies, is het stimuleren van de economische groei. De innovatie moet dus in de eerste plaats leiden tot meer omzet, tewerkstelling, investeringen of andere groei. Een goed onderbouwde businesscase is hierbij essentieel. Het is belangrijk dat u de markt kent, een goede aanpak voorziet om uw idee te vermarkten, weet wat de return zal zijn én de mogelijke barrières kent. De case moet uiteindelijk leiden tot een versterking van uw onderneming.

Een innovatief idee is essentieel


Aan de grondslag van uw businesscase moet een innovatief idee liggen. Dit betekent dat het nieuw moet zijn voor uw bedrijf én dat het sterk vernieuwend is voor de sector waarin u actief bent. Er moeten dus voldoende uitdagingen zijn om het doel dat u voor ogen hebt te bereiken. Concreet betekent dit dat u minstens iets doet dat afwijkt van uw dagelijkse activiteiten én van dat wat uw concurrenten doen. U verwerft daarbij kennis en inzichten waarover u voor de aanvang van het project nog niet beschikte. Het kan dus zijn dat u hiervoor een beroep moet doen op een andere onderneming of op een kennisinstelling, hetzij als onderaannemer, hetzij als partner. Op het einde van het project hebt u de uitdagingen overwonnen om uw idee op de markt te brengen.

U kunt 25 tot 50 procent aan subsidies krijgen


Het exacte percentage is afhankelijk van de grootte van de onderneming en van de samenwerking die nodig is om het project uit te voeren. De kosten die gesubsidieerd kunnen worden zijn voornamelijk personeelskosten en andere bijhorende kosten. U moet minstens 50.000 euro kosten maken vooraleer u recht hebt op subsidies.

Hebt u zelf een innovatief idee en vraagt u zich af of u recht hebt op subsidies? Neem dan contact op met een van onze specialisten via contact@vdl.be.