/

/

de krijtlijnen van de taks op effectenrekeningen

Tax
20 februari 2018

door Julie Vantomme en Els Van Eenhooge

De krijtlijnen van de taks op effectenrekeningen

De krijtlijnen van de taks op effectenrekeningen

Bron: Fiscale Wenken

Eén van de meest besproken maatregelen uit het zomerakkoord van 26 juli 2017 is ongetwijfeld de invoering van de zogenaamde 'taks op effectenrekeningen' of 'effectentaks'. Deze taks werd in het leven geroepen met het oog op een meer rechtvaardig fiscaal beleid en ter compensatie van de hervorming van de vennootschapsbelasting. Door beleggers met meer dan 500.000 euro in één of meerdere effectenportefeuilles vanaf 2018 te onderwerpen aan een taks van 0,15 procent hoopt de Regering-Michel een opbrengst te realiseren van zo'n 254 miljoen euro per jaar.

Na enkele bijsturingen als reactie op de opmerkingen van de Raad van State lijken de concrete modaliteiten van deze nieuwe taks nu eindelijk uitgeklaard te zijn. We nemen samen met u de krijtlijnen door zoals die opgenomen zijn in het wetsontwerp van 11 december 2017 (Parl. St. Kamer 2017-2018, DOC 54, nr. 2837/001).

Lees het volledige artikel via onderstaande link.

Deel dit artikel

Julie Vantomme

Certified Tax Advisor julie.vantomme@vdl.be

Els Van Eenhooge

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.