/

/

het waals gewest voert een aantal fiscale hervormingen door

Successieplanning
17 januari 2018

door Hannelore Durieu en Febe Louage

Het Waals Gewest voert een aantal fiscale hervormingen door

Het Waals Gewest voert een aantal fiscale hervormingen door

De start van het nieuwe jaar gaat traditioneel gepaard met heel wat fiscale wijzigingen. Niet alleen op federaal vlak kregen we te maken met een aantal duidelijke wijzigingen, ook het Waalse gewest heeft een fiscale hervorming doorgevoerd met als doel de koopkracht van de Waalse consumenten te versterken. Wij lichten de belangrijkste wijzigingen kort toe.

Successierechten


Op het vlak van successierechten werd een belangrijke wijziging doorgevoerd met betrekking tot de vererving van de gezinswoning. Sinds 1 januari 2018 moet de langstlevende partner namelijk geen erfbelasting meer betalen op het aandeel dat hij of zij verkrijgt in de gezinswoning. Zowel echtgenoten als wettelijk samenwonenden komen in aanmerking voor de vrijstelling van de gezinswoning, op voorwaarde dat deze gedurende minstens vijf jaar voor het overlijden de hoofdverblijfplaats was.

Schenkbelasting


Op het vlak van schenkbelasting werd het tarief van 7,7 procent voor schenkingen van roerende goederen aan derden afgeschaft. Schenking in rechte lijn, d.w.z. tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden, zijn nog steeds aan 3,3 procent schenkbelasting onderworpen. Schenkingen van roerende goederen aan alle andere personen zijn dan weer aan het tarief van 5,5 procent onderhevig.

Registratierechten


Ook op het vlak van registratierechten werden een aantal wijzigingen doorgevoerd met het oog op de stimulatie van vastgoedinvesteringen.

Een eerste wijziging heeft betrekking op het verhoogde verkooprecht dat van toepassing was vanaf de aankoop van een derde woning. Het registratierecht op de aankoop van een woning op Waals grondgebied bedraagt 12,5 procent. Sinds 1 januari 2016 was er een verhoogd tarief van 15 procent van toepassing vanaf de aankoop van een derde woning. Omdat deze maatregel een negatieve impact had op de investeringsgezindheid, werd deze afgeschaft voor authentieke akten verleden vanaf 1 januari 2018.

Een tweede belangrijke wijziging op het vlak van registratierechten is de toekenning van een abattement van 20.000 euro bij de aankoop van een onroerend goed. Een van de voorwaarden hierbij is dat het onroerend goed als hoofdverblijfplaats van de verkrijgers moet worden aangewend.

Tenslotte werd het mechanisme van lijfrenteverkopen aangepast. Voor verkopen van onroerende goederen op lijfrente die bij authentieke akte worden vastgesteld, werd een nieuw verlaagd tarief van zes procent ingevoerd. Om dit verlaagd tarief te kunnen toepassen, moet de woning sinds minstens vijf jaar de hoofdverblijfplaats van de verkoper zijn. Op deze manier wil de Waalse regering de verkoper toelaten om bij te dragen in de financiering van een woonzorgcentrum.

Kijk- en luistergeld


Tot slot geldt sinds begin dit jaar ook een wijziging waar heel wat Waalse consumenten gelukkig van zullen worden. Het kijk- en luistergeld voor periodes die aanvangen vanaf 1 januari 2018 wordt namelijk afgeschaft. Voorheen bedroeg deze belasting 100 euro per jaar.

Indien u hieromtrent bijkomende vragen heeft, aarzel dan niet om uw accountmanager of een van onze specialisten te contacteren.

Deel dit artikel

Hannelore Durieu

Accountmanager International hannelore.durieu@vdl.be

Febe Louage

Senior Advisor International febe.louage@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.