/

/

vrijstelling onroerende voorheffing en wijziging kadastraal inkomen

02 januari 2018

door Sven Loosvelt en Stefanie Defrancq

Vrijstelling onroerende voorheffing en wijziging kadastraal inkomen

Vrijstelling onroerende voorheffing en wijziging kadastraal inkomen

Voor heel wat vzw's is er een vrijstelling voorzien van onroerende voorheffing. Zo bestaat er een vrijstelling voor rusthuizen, scholen, ziekenhuizen en andere soortgelijke weldadigheidsinstellingen. De onroerende goederen van deze instellingen kunnen worden vrijgesteld van onroerende voorheffing wanneer de onroerende goederen gebruikt worden voor de hoofdactiviteit van de instelling én wanneer er geen winstoogmerk is.
Wanneer een dergelijke instelling renovaties of verbouwingen aan haar onroerende goederen uitvoert, moet zij dit steeds melden aan het kadaster zodat het kadastraal inkomen kan worden aangepast. Een aanpassing van het kadastraal inkomen brengt voortaan echter automatisch een wijziging van het fiscaal statuut van het onroerend goed met zich mee. Zo wijzigt in het kadaster de code van het kadastraal inkomen van H naar F, wat betekent dat het kadastraal inkomen niet langer wordt vrijgesteld van onroerende voorheffing. De instelling ontvangt bijgevolg opnieuw jaarlijks een aanslagbiljet in de onroerende voorheffing.

Vzw's die een vrijstelling onroerende voorheffing genieten en die renoveren of bijbouwen, moeten hier dus steeds rekening mee houden. Na de werken moet de vrijstelling dan ook opnieuw worden aangevraagd. Dit kan via een formulier dat te vinden is op de website van de Vlaamse Belastingdienst. Wordt de vrijstelling niet opnieuw aangevraagd en ontvangt u een aanslagbiljet onroerende voorheffing, dan kunt u bezwaar indienen tegen het aanslagbiljet. Dit gemotiveerd bezwaarschrift moet uiterlijk drie maanden na de derde werkdag die volgt op de verzenddatum van het aanslagbiljet worden ingediend.

Vandelanotte kan u steeds bijstaan bij het aanvragen van de vrijstelling of het opstellen van een bezwaarschrift. Neem vrijblijvend contact op met een van onze specialisten via contact@vdl.be.

Deel dit artikel

Sven Loosvelt

Stefanie Defrancq

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.