/

/

kwartaalaangiften btw? vergeet het decembervoorschot niet!

05 december 2017

door Dries Torreele

Kwartaalaangiften btw? Vergeet het decembervoorschot niet!

Kwartaalaangiften btw? Vergeet het decembervoorschot niet!

In het kader van de administratieve vereenvoudiging van de btw-regelgeving moeten btw-kwartaalindieners sinds 1 april 2017 niet langer voorschotten betalen. Om de gelijkheid tussen maandaangevers en kwartaalindieners te garanderen, moeten kwartaalindieners wél een decembervoorschot betalen. Dit voorschot kan op twee manieren berekend worden:

Het voorschot is gelijk aan de btw die verschuldigd is over de periode 1 oktober tot en met 20 december

  • Indien de te betalen btw groter is dan de aftrekbare btw, dan moet het verschil ingevuld worden in rooster 91.
  • Indien de te betalen btw kleiner of gelijk is aan de aftrekbare btw, dan moet u 0 invullen in rooster 91 en is ergeen voorschot verschuldigd.

Het voorschot is gelijk aan de btw die u moest betalen op basis van de btw-aangifte van het derde kwartaal
  • Indien de aangifte van het derde kwartaal resulteert in een te betalen saldo ingevuld in rooster 71, dan moet dit bedrag worden betaald en moet u geen bedrag invullen in rooster 91 van de aangifte van het vierde kwartaal.
  • Indien de aangifte van het derde kwartaal resulteert in een rooster 71 met de waarde 0 of in een tegoed dat blijkt uit rooster 72, dan moet er geen voorschot betaald worden en moet er niets vermeld worden in rooster 91.

U bent u als btw-kwartaalindiener vrij om te kiezen welk systeem u toepast. Het is echter wel cruciaal dat, indien er een voorschot verschuldigd is, dit betaald wordt vóór 24 december 2017, rekening houdend met het eventuele credit op rekening-courant.

Indien u hieromtrent verdere vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw accountmanager of met een van onze specialisten via contact@vdl.be.

Deel dit artikel

Dries Torreele

Senior Manager Tax dries.torreele@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.