/

/

nieuwe regels omtrent cashbetalingen

30 oktober 2017

door Stephanie Vanmarcke en Dries Torreele

Nieuwe regels omtrent cashbetalingen

Nieuwe regels omtrent cashbetalingen

Als ondernemer komt u ongetwijfeld wel eens in aanraking met cashbetalingen. Maar welk bedrag mag u nu eigenlijk cash ontvangen? Sinds 16 oktober 2017 gelden hieromtrent een aantal nieuwe regels die wij graag aan u toelichten. Omdat de regels rond cashbetalingen namelijk al meermaals wijzigden, vindt u hieronder een overzicht met de belangrijkste wijzigingen.

Maximum te ontvangen bedrag in cash: Onder de oude regeling werd een opsplitsing gemaakt tussen verkopen lager dan 3.000 euro en verkopen gelijk aan of hoger dan 3.000 euro. Wanneer de totale prijs (incl. btw) lager was dan 3.000 euro, dan mocht het volledige bedrag cash ontvangen worden. Was de totale prijs gelijk aan of hoger dan 3.000 euro, dan mocht u als handelaar maximaal 10 procent van het totale bedrag in cash ontvangen, met een absoluut maximum van 3.000 euro.

Enkele voorbeelden:

  • verkoop van 2.400 euro: het volledig bedrag mag in cash ontvangen worden;
  • verkoop van 4.000 euro: maximaal 10 procent van 4.000 euro (of 400 euro) mag in cash worden ontvangen;
  • verkoop van 60.000 euro: maximaal 10 procent van 60.000 euro (of 6.000 euro) mag in cash ontvangen worden, maar dit wordt beperkt tot een maximum van 3.000 euro.
Deze regels worden nu versoepeld. Ongeacht de omvang van het verkoopbedrag, mag steeds een bedrag van maximaal 3.000 euro in cash ontvangen worden. Concreet betekent dit dat bij een verkoop van bijvoorbeeld 5.000 euro, u onder de nieuwe regeling maximaal 3.000 euro in cash mag ontvangen. Onder de oude regeling zou dit maximaal 500 euro geweest zijn.

Ruimer toepassingsgebied: De nieuwe regels houden echter niet alleen een versoepeling van het regime in, maar ook van het toepassingsgebied. Waar onder de oude regeling de beperking van betalingen in cash enkel bestond voor verkopen tussen handelaars, geldt de beperking nu voor álle betalingen en schenkingen, behalve tussen consumenten onderling. Hierdoor behoren landbouwers, vrije beroepen en vzw's vanaf nu ook tot het toepassingsgebied.

Indien u hieromtrent verdere vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met een van onze specialisten via contact@vdl.be.

Deel dit artikel

Stephanie Vanmarcke

Team Manager International stephanie.vanmarcke@vdl.be

Dries Torreele

Certified Tax Advisor dries.torreele@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.