/

/

subsidies voor managementadvies in de sociale economie

14 juni 2017

door Sven Loosvelt

Subsidies voor managementadvies in de sociale economie

Subsidies voor managementadvies in de sociale economie.jpg

Op 27 januari 2017 is een nieuwe subsidie in werking getreden voor managementadvies voor ondernemingen actief in de sociale economie. De basis voor de subsidie ligt in het zogenaamde ondersteuningsdecreet van de Vlaamse overheid 17 februari 2012. De concrete toepassingsvoorwaarden en modaliteiten van de subsidie werden echter maar begin dit jaar gepubliceerd in het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 27 januari 2017.

De subsidie is van toepassing voor ondernemingen in de sociale economie. Dit zijn voornamelijk de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen, de invoegbedrijven en de initiatieven in de lokale diensteneconomie. Deze ondernemingen beogen de inschakeling van bepaalde kansengroepen op de arbeidsmarkt.

Met managementadvies bedoelt de Vlaamse overheid 'adviseringsdiensten van niet-permanente of niet-periodieke aard die niet tot de gewone bedrijfsuitgaven van de sociale-economieonderneming behoren, en die betrekking hebben op de specificiteit van het ondernemen in de sociale economie'. Denk bijvoorbeeld aan advies inzake HR-management, financieel, strategisch of communicatiemanagement.

De subsidie kan éénmaal per twee kalenderjaren aangevraagd worden. Het bedrag van de subsidie is gelijk aan 50% van de kosten van het advies, met als absoluut plafond 10.000 euro per advies.

De subsidieaanvraag moet ingediend worden bij het Departement Werk en Sociale Economie uiterlijk 60 dagen na de opmaak van de offerte door het adviesbureau. De onderneming mag geen openstaande RSZ-schulden hebben. Verder worden bepaalde adviseringsdiensten, zoals de wettelijk verplichte diensten, uitgesloten.

We merken nog op dat er een aparte, weliswaar gelijkaardige, regeling is voor specifieke managementondersteuning. Het maximumbedrag bedraagt hier 15.000 euro. Bij het aanvraagdossier dient een verslag van de raad van bestuur van de onderneming toegevoegd te worden en de onderneming dient schriftelijk te rapporteren over de implementatie van het advies.

De nieuwe subsidiedienst van Vandelanotte kan u helpen uitzoeken of u in aanmerking komt voor deze nieuwe subsidie en ondersteunt u bij de opmaak en de indiening van het dossier. Neem contact op via Sofie Rapsaet

Bovendien kunnen experten van Vandelanotte u adviseren in het kader van deze subsidie inzake
-HR: advies m.b.t. organisatiestructuur, functiebeschrijvingen, optimaliseren personeelstevredenheid, uitstippelen personeelsbeleid, ontwikkelen evaluatiesysteem, optimalisatie loonstructuur, ....
-financieel-juridisch management
-strategisch bedrijfsmanagement

Deel dit artikel

Sven Loosvelt

Certified Tax Advisor sven.loosvelt@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.