/

/

beleggen in het buitenland: kent u de nieuwe spelregels al?

06 april 2017

door Julie Vantomme

Beleggen in het buitenland: kent u de nieuwe spelregels al?

Beleggen in het buitenland: kent u de nieuwe spelregels al?

Sinds 1 januari 2017 is het toepassingsgebied van de beurstaks uitgebreid. Voortaan is de taks ook verschuldigd wanneer een in België gevestigde opdrachtgever een order plaatst via een buitenlandse bank. De Belgische opdrachtgever moet de beurstaks in principe zelf aangeven en afdragen aan de Belgische staat, tenzij de buitenlandse bank of haar aansprakelijk vertegenwoordiger de verplichtingen vrijwillig heeft voldaan.

Tot eind december 2016 was de beurstaks in België enkel verschuldigd bij de aan- en verkoop van effecten via een in België gevestigde tussenpersoon. Deze taks werd behandeld door de Belgische banken. Naar aanleiding van de begrotingsmaatregelen 2017 werd echter beslist dat de beurstaks ook verschuldigd zal zijn op orders uitgevoerd via een buitenlands tussenpersoon of handelsplatform. In tegenstelling tot de verrichtingen aangegaan of uitgevoerd in België, is niet de Belgische tussenpersoon de schuldenaar van de taks, maar is het de belegger zelf die verplicht is om de aangifte in te dienen en de taks door te storten.

In principe moet de maandelijkse aangifte en de betaling van de beurstaks gebeuren binnen de twee maanden volgend op de maand waarin de transactie werd aangegaan of uitgevoerd. Concreet betekent dit dat voor de transacties van januari de betaling en de aangifte uiterlijk op 31 maart moet gebeuren. De administratie verleende echter uitstel tot 30 juni om aan beide verplichtingen te voldoen.

Wanneer de aangifte laattijdig wordt ingediend, bedraagt de boete 25 euro per week en vanaf 2018 zelfs 50 euro per week. In geval van een laattijdige betaling, zullen er ook nalatigheidsintresten verschuldigd zijn.

Het merendeel van de Nederlandse en Luxemburgse banken hebben reeds bevestigd dat zij op basis van een persoonlijke volmacht de beurstaks zullen inhouden en zullen doorstorten naar de Belgische staat. In dit geval zal de Belgische belegger bevrijd zijn van zijn aangifte- en doorstortingsplicht. U gaat dus best na bij uw bank of u al dan niet zelf moet instaan voor de aangifte en de doorstorting van de beurstaks.

Naast de uitbreiding van het toepassingsgebied werden ook de plafonds voor de beurstaks verhoogd.
Tot vóór 1 januari 2017 betaalde u voor één aandelentransactie maximum 800 euro beurstaks. Dat plafond stijgt nu naar 1.600 euro voor aandelen. Voor één transactie in obligaties stijgt het plafond van 650 euro naar 1.300 euro en voor één transactie bij een beleggingsfonds verdubbelt het plafond van 2.000 euro naar 4.000 euro.

Mocht u hieromtrent vragen hebben of assistentie wensen bij de inhouding en doorstorting van de beurstaks, aarzel dan niet om onze specialisten te contacteren via contact@vdl.be.

Deel dit artikel

Julie Vantomme

Senior Advisor Tax julie.vantomme@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.