/

/

discussie omtrent sci laait terug op

20 maart 2017

door Hannelore Durieu en Stephanie Vanmarcke

Discussie omtrent SCI laait terug op

Discussie omtrent SCI laait terug op
Een nieuw arrest van het Hof van Cassatie leidt opnieuw tot rechtsonzekerheid omtrent de fiscale behandeling van inkomsten die Belgische inwoners verkrijgen van een Franse 'translucide' SCI (Cass. 29 september 2016). Ditmaal keert het Hof zich tegen de belastingplichtige en sluit het zich aan bij het standpunt van de minister van Financiën en de Belgische Administratie.
Sinds lange tijd bestaat er onenigheid omtrent de fiscale behandeling van inkomsten uit SCI's. Translucide SCI's worden in het kader van de Franse inkomstenbelasting namelijk als fiscaal transparant behandeld. Hierdoor worden de inkomsten die door de SCI zijn verkregen,rechtstreeks in hoofde van de aandeelhouders belast. De aandeelhouders worden geacht rechtstreeks eigenaar te zijn van een Frans onroerend goed. Aangezien inkomsten uit onroerende goederen op basis van het dubbelbelastingverdrag belastbaar zijn in het land waar het onroerend goed gelegen is, was de meerderheid van de rechtspraak het erover eens dat Frankrijk de exclusieve heffingsbevoegdheid kreeg toegewezen. Bijgevolg moest België een vrijstelling verlenen voor deze inkomsten mits progressievoorbehoud. Deze redenering werd ook gevolgd door het Hof van Cassatie in 2004 (Cass. 2 december 2004).

De Belgische administratie heeft zich echter nooit neergelegd bij deze redenering. Zij is van mening dat België exclusieve heffingsbevoegdheid toegewezen moet krijgen. De inkomsten uit translucide SCI's zouden volgens haar in België als dividend moeten worden belast. Op die manier worden de ontvangen inkomsten door een Belgische aandeelhouder dubbel belast, nl. als onroerende inkomsten in Frankrijk en als roerende inkomsten in België. Het Hof van Cassatie beslist ditmaal echter dat de Administratie gelijk heeft en dat België deze inkomsten als dividenden mag belasten.

Het spreekt voor zich dat dit arrest geen goede zaak is voor de belastingplichtige. Momenteel zijn er onderhandelingen aan de gang omtrent een nieuw dubbelbelastingverdrag tussen België en Frankrijk. Hopelijk maakt het nieuwe verdrag voor eens en voor altijd komaf met de rechtsonzekerheid omtrent SCI's.

Mocht u hieromtrent vragen hebben, aarzel dan niet om een van onze specialisten te contacteren.

Deel dit artikel

Hannelore Durieu

Partner International Tax - Certified Tax Advisor hannelore.durieu@vdl.be

Stephanie Vanmarcke

Team Manager International stephanie.vanmarcke@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.