/

/

verlenging versnelde afbouw onroerende voorheffing materieel en outillage

06 maart 2017

door Dries Torreele en Sven Loosvelt

Verlenging versnelde afbouw onroerende voorheffing materieel en outillage

Verlenging versnelde afbouw onroerende voorheffing materieel en outillage
Sinds 1 januari 2008 geldt een volledige vrijstelling van onroerende voorheffing voor nieuwe investeringen in materieel en outillage. In het kader van de verdere afbouw van de onroerende voorheffing op materieel en outillage heeft Vlaanderen een bijkomende vrijstelling ingevoerd.

Voor investeringen verricht in 2014, 2015 en 2016 kon naast de vrijstelling van het belastbaar kadastraal inkomen van de investeringen ook het belastbaar kadastraal inkomen verder worden verlaagd, op voorwaarde dat er nog belastbaar inkomen was op de percelen waar de nieuwe investeringen werden gedaan. Het bedrag van de bijkomende vrijstelling stemt overeen met de hoogte van het kadastraal inkomen van de nieuwe investering. De Vlaamse regering heeft nu besloten om deze regeling te verlengen waardoor deze nu ook toegepast mag worden op investeringen gedaan in 2017, 2018 en 2019.

Wanneer een vervangingsinvestering wordt gedaan, wordt men dus fiscaal gezien drie keer beloond:

  • Door de verwijdering van oude machines (aangekocht voor 1998) daalt de belastbare basis.
  • De nieuwe investeringen zijn volledig vrijgesteld.
  • De nieuwe investeringen zorgen voor een bijkomende verlaging van de nog resterende belastbare basis.

Een geactualiseerd dossier op het vlak van materieel en outillage kan dus een mooie kostenbesparing opleveren. Wij begeleiden u graag bij het opmaken en indienen van de aangifte van ingebruikname of buitengebruikstelling van materieel en outillage.

Hebt u ondertussen reeds vragen i.v.m. deze materie, contacteer ons dan via contact@vdl.be.

Deel dit artikel

Dries Torreele

Senior Manager Tax dries.torreele@vdl.be

Sven Loosvelt

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.