/

/

onttrekking onroerend goed via dividend in natura: verkooprecht volgens vlabel

28 februari 2017

door Sven Loosvelt en Febe Louage

Onttrekking onroerend goed via dividend in natura: verkooprecht volgens Vlabel

Onttrekking onroerend goed via dividend in natura: verkooprecht volgens Vlabel

In het verleden was het voor bedrijfsleiders vaak interessant om de woning (of ander privaat vastgoed) onder te brengen in de vennootschap. De passage van Elio Di Rupo zorgde er echter voor dat de aantrekkelijkheid van deze techniek aanzienlijk daalde. Door onder andere de forse verhoging van het voordeel alle aard voor het privégebruik van een onroerend goed, willen veel bedrijfsleiders op vandaag hun woning uit de vennootschap halen. De vraag stelt zich dan op welke manier deze onttrekking fiscaal vriendelijk kan gebeuren.

Bij kapitaalvennootschappen, zoals de nv, is steeds het verkooprecht van 10% verschuldigd, ongeacht op welke manier de vennoot het onroerend goed verwerft.

Bij persoonsvennootschappen, zoals de bvba of de cv, liggen de zaken iets anders. Het vastgoed kan enerzijds door de vennootschap worden verkocht , bijvoorbeeld in het kader van een terugbetaling in natura van een rekening-courant. Deze handeling wordt dan gekwalificeerd als een inbetalinggeving met als voorwerp een onroerend goed waarop steeds het verkooprecht van 10% van toepassing is.

Een andere manier is de dividenduitkering in natura. Op 22 december 2016 oordeelde Vlabel dat ook hier het verkooprecht van 10% verschuldigd is. Los van het feit of er sprake is van een inbetalinggeving, stelt Vlabel dat het hier gaat om een overdracht ten bezwarende titel onderworpen aan het verkooprecht. Deze zienswijze werd reeds bekritiseerd in de rechtsleer en is in strijd met een (niet gepubliceerde) beslissing uit 2007 van de FOD Financiën. Daarin werd geoordeeld dat bij een dividenduitkering in natura enkel het vast recht van 50 euro verschuldigd is wanneer de onttrekking van een onroerend goed wegens onvoldoende kapitaal niet via een kapitaalvermindering kan gebeuren.

Deze nieuwe zienswijze van Vlabel heeft als gevolg dat onroerende goederen in persoonsvennootschappen enkel nog fiscaalvriendelijk (i.e. tegen het algemeen vast recht van 50 euro of tegen het verdeelrecht) uit de vennootschap gehaald kunnen worden via een kapitaalvermindering of via een vereffening. Dit geldt uiteraard enkel wanneer de vennoten kwalificeren als 'historische vennoot'. Zij hebben met andere woorden het onroerend goed ingebracht of waren vennoot op het moment dat de vennootschap het onroerend goed met betaling van het verkooprecht heeft verkregen.

Wenst u meer informatie omtrent dit topic? Dan kunt u steeds contact opnemen met een van onze specialisten via contact@vdl.be.

Deel dit artikel

Sven Loosvelt

Febe Louage

Senior Advisor International febe.louage@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.