/

/

vandelanotte stelt nieuwe dienstverlening voor: cyber security en data protection (gdpr)

31 januari 2017

door Nikolas Vandelanotte

Vandelanotte stelt nieuwe dienstverlening voor: Cyber Security en Data Protection (GDPR)

Vandelanotte stelt nieuwe dienstverlening voor: Cybersecurity en Data Protection

Data zijn het nieuwe goud, ze beschermen onze nieuwe uitdaging!
We leven vandaag in een digitale maatschappij waarbij we steeds vaker geconfronteerd worden met nieuwe technologieën. Toch heeft een digitaal netwerk ook zijn voordelen: informatie stroomt sneller, kennis wordt sneller gefilterd en innovatie komt sneller bovendrijven. De digitale economie leidt dan ook maar al te vaak tot een hogere productiviteit. Toch schuilt daarin reeds een eerste gevaar: informatie (of data). Data zijn namelijk het nieuwe goud, dus proberen hackers die informatie te stelen door misbruik te maken van de kwetsbaarheden van zowel computersystemen als van de mens.

Daarom besloot Vandelanotte zijn dienstengamma uit te breiden met een aantal nieuwe diensten.

1. Cyber Security


Cyber Security omvat de maatregelen en procedures die nodig zijn om de veiligheid van informatie te garanderen en in het bijzonder om de continuïteit, integriteit en beschikbaarheid ervan te waarborgen. De gevolgen van incidenten moeten tot een acceptabel niveau beperkt worden.

Daarvoor moeten eerst alle hardware, software, netwerken, databases en data in kaart worden gebracht. Dit wordt ook wel asset assessment genoemd. Vervolgens worden de mogelijke bedreigingen die gebruik kunnen maken van de kwetsbaarheden van bovenstaande assets grondig onderzocht. We voeren een risk assessment uit.

Aan de hand van bovenstaande bevindingen wordt een beleidsplan uitgewerkt zodat de volledige organisatie veilig en betrouwbaar is. Het beleidsplan bevat ook een Incident Response Plan: iedereen binnen de onderneming weet precies wat er dient te gebeuren wanneer er zich een hacking zou voordoen. De werking van de onderneming wordt niet onderbroken.

2. Data Protection


Europa wil de dataprivacy van haar burgers beschermen. Daarom eist het dat alle bedrijven en vrije beroepen tegen mei 2018 de nodige maatregelen nemen om alle persoonsgegevens en voornamelijk de gevoelige (medische) gegevens van hun personeel, klanten of patiënten beter te beschermen.

De Privacy Commissie in België zal hervormd worden tot regulator en zal inspecteurs op de baan sturen om te controleren of bedrijven wel degelijk de nodige maatregelen nemen. Bedrijven waarbij gevoelige data gestolen worden en waar geen beveiligingsbeleid gevoerd wordt, dreigen een fikse boete te krijgen. Deze boete kan oplopen tot 4% van de omzet.

Vandelanotte helpt dan ook graag mee bij het opstellen van uw databeveiligingsbeleid conform de opgelegde Europese normen.

Wenst u meer informatie over onze nieuwe dienstverleningen? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder of contacteer ons via contact@vdl.be.

Deze dienstverlening komt in aanmerking voor een tegemoetkoming via de kmo-portefeuille.

Deel dit artikel

Nikolas Vandelanotte

Certified Auditor & Accountant nikolas.vandelanotte@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.