/

/

fiscale wijzigingen 2017 voor luxemburg

25 januari 2017

door Eline Delerue en Hannelore Durieu

Fiscale wijzigingen 2017 voor Luxemburg

Fiscale wijzigingen 2017 voor Luxemburg

Op 14 december 2016 werd het ontwerp van belastinghervormingen voor 2017 goedgekeurd door het Luxemburgse parlement. Op 23 december 2016 werd het vervolgens aangenomen. Met ingang van 1 januari 2017 treden de nieuwe fiscale maatregelen voor bedrijven en voor particulieren in voege. In dit artikel worden de belangrijkste Luxemburgse hervormingen op een rijtje gezet.

Ondernemingen


Het tarief van de vennootschapsbelasting daalt van 21% naar 18% in 2018. Concreet gaat het over volgende bedragen:

 • Belastbare winst < 25.000 euro:
  • 15% vanaf 2017

 • Belastbare winst tussen 25.000 en 30.000 euro:
  • 3.750 + 39% van de belastbare winst boven de 25.000 euro vanaf 201
  • 3.750 + 33% van de belastbare winst boven de 25.000 euro vanaf 2018

 • Belastbare winst 30.000 euro:
  • 19% vanaf 2017
  • 18% vanaf 2018

Het overdragen van verliezen wordt vervolgens beperkt tot een periode van maximaal 17 jaar in plaats van een onbeperkte overdraagbaarheid. Deze beperking geldt enkel voor verliezen die ontstaan zijn vanaf 2017. Er wordt tevens een FIFO-principe toegepast, waardoor de oudste fiscale verliezen eerst overgedragen moeten worden.

Met ingang van 1 januari 2016 werd reeds een minimale netto-vermogensbelasting ingevoerd. Het minimumbedrag van 3.210 euro werd door de fiscale hervormingen verhoogd tot 4.815 euro, inclusief de solidariteitsbelasting voor holdings en financieringsvennootschappen.

Daarnaast stegen de verschillende regimes voor belastingkredieten met betrekking tot investeringen met 1%.

Ten slotte is het vanaf heden mogelijk én verplicht om de aangifte vennootschapsbelasting elektronisch in te dienen.

Particulieren


Als gevolg van de fiscale hervormingen kenden de hoogste tarieven inzake inkomstenbelastingen een stijging. Op een inkomen van meer dan 150.000 euro steeg het percentage naar 41 %. Het percentage steeg naar 42% voor een inkomen van meer dan 200.004 euro.

De maximale intrestaftrek voor hypotheken inzake de hoofdverblijfplaats is vervolgens gestegen van:

 • 1.500,00 EUR naar 2.000,00 EUR voor het eerste en de volgende 5 jaren,
 • 1.125,00 EUR naar 1.500,00 EUR voor de daaropvolgende 5 jaren
 • 750,00 EUR naar 1.000,00 EUR voor de overige jaren.

Huurinkomsten die voortvloeien uit erkende maatschappelijke organisaties zullen voor 50 % van belastingen vrijgesteld worden om het aanbod van sociale huisvesting stimuleren.

Verder zullen jongeren tussen 18 en 40 jaar kunnen genieten van een hogere aftrekpost inzake bouwsparen, met name een verschuiving van 1.344,00 EUR naar 672,00 EUR.

De fiscale aftrek voor het bijdragen aan de kosten van onderwijs en onderhoud voor een kind dat geen deel uitmaakt van het gezin van de belastingplichtige, is opgetrokken van 3.480,00 EUR naar 4.020,00 EUR per kind en per jaar.

De forfaitaire vergoeding voor binnenlandse kosten (schoonmaakster, kinderopvang, ...) is dan weer toegenomen van 3.600,00 EUR naar 5.400,00 EUR per jaar.

De nominale waarde van de maaltijdcheques is gestegen van 8,40 EUR naar 10,80 EUR.

Er is een jaarlijkse belastingaftrek van maximum 3.200,00 EUR voor alle belastingplichtigen die aan pensioensparen doen.

Vanaf 1 januari 2018 kunnen gehuwde personen en wettelijk samenwonenden kiezen om afzonderlijk of gezamenlijk belast te worden.

Ten slotte zullen gehuwden die niet-inwoner zijn, vanaf 1 januari 2018 standaard belast worden in klasse 1, tenzij minstens 90 % van hun wereldwijd inkomen in Luxemburg belast wordt en zij vragen om een taxatieregime alsof ze inwoners zijn. In dat geval kunnen zij belast worden in klasse 2.

Deel dit artikel

Eline Delerue

Team Manager Tax - Certified Tax Advisor eline.delerue@vdl.be

Hannelore Durieu

Partner International Tax - Certified Tax Advisor hannelore.durieu@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.