/

/

nieuw minimumpercentage voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen

18 januari 2017

door Els Van Eenhooge en Eline Delerue

Nieuw minimumpercentage voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen

Nieuw minimumpercentage voor belastingvermeerdering bij geen of onvoldoende voorafbetalingen

Om belastingplichtigen aan te moedigen om voldoende voorafbetalingen te doen, voerde de Programmawet van 3 augustus 2016 een minimum basisrentevoet in van 1% voor de raming van het vermeerderingspercentage. Dit heeft tot gevolg dat het belastingvermeerderingspercentage bij geen of onvoldoende voorafbetalingen minimum 2,25% zal bedragen. Deze nieuwe regeling geldt vanaf aanslagjaar 2018.

Om een belastingvermeerdering te elimineren of te reduceren, dienen er voldoende voorafbetalingen te gebeuren. Voor iedere voorafbetaling wordt er een bonificatie toegekend. Deze bonificatie kan worden afgetrokken van de vermeerdering.

Bonificatie (aanslagjaar 2018):

  • 1ste voorafbetaling (10 april 2017): 3%
  • 2de voorafbetaling (10 juli 2017): 2,5%
  • 3de voorafbetaling (10 oktober 2017): 2%
  • 4de voorafbetaling (20 december 2017): 1,5%


Een bijkomende wijziging is dat er geen belastingvermeerdering wordt toegepast indien de berekende vermeerdering minder bedraagt dan 0,5% van de belasting waarop zij is berekend of minder is dan 50 euro (niet-geïndexeerd bedrag; 80 euro voor aanslagjaar 2018). Dit is een verstrenging ten opzichte van de vorige wetgeving.

Rekening houdend met bovenstaande wijzigingen is dus het niet meer aan te raden om te wachten tot het vierde kwartaal om een voorafbetaling te doen.

Hebt u hierover reeds vragen of wilt u bijkomende informatie, dan kunt u steeds contact opnemen met een van onze specialisten.

Deel dit artikel

Els Van Eenhooge

Eline Delerue

Team Manager Tax - Certified Tax Advisor eline.delerue@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.