/

/

nieuwigheden in het btw-landschap (vervolg)

27 oktober 2016

door Els Van Eenhooge

Nieuwigheden in het btw-landschap (vervolg)

Nieuwigheden in het btw-landschap (vervolg)

Fiscale Wenken nr. 2016/36

In een vorig nummer (Fiscale Wenken 2016, afl. 34) hebben we al een aantal wijzigingen op het vlak van de btw-wetgeving besproken. Als aanvulling willen we in dit artikel toelichting geven bij de wijziging inzake kostendelende verenigingen, de op til zijnde wijzigingen inzake vouchers en kwartaalvoorschotten. Ten slotte vermelden we nog een uitspraak van het Hof van Justitie inzake btw en advocaten en de invloed op pro Deos.

Het volledige artikel kunt u hier raadplegen.

Deel dit artikel

Els Van Eenhooge

Senior Manager Tax els.vaneenhooge@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.