/

/

reëel belastingtarief van 10% voor bepaalde inkomsten uit de 'deeleconomie'

26 augustus 2016

door Sven Loosvelt

Reëel belastingtarief van 10% voor bepaalde inkomsten uit de 'deeleconomie'

Reëel belastingtarief van 10% voor bepaalde inkomsten uit de 'deeleconomie'

Bron: Fiscale Wenken

Een recent ontwerp van programmawet bevat een nieuw fiscaal regime voor inkomsten uit de deeleconomie. De deeleconomie kan worden omschreven als het geheel van socio-economische systemen waarbij particulieren (meestal via een elektronisch platform) diensten en goederen aan elkaar aanbieden, waarbij delen en collectief consumeren centraal staan. Actuele voorbeelden zoals de taxidienst Uber of het verhuren van kamers via Airbnb illustreren dit concept. Inkomsten uit het aanbieden van bepaalde dergelijke diensten zouden voortaan, onder strikte voorwaarden, belast kunnen worden tegen het tarief van 20% na toepassing van een kostenforfait van 50%.

Lees het volledige artikel via onderstaande link.

Deel dit artikel

Sven Loosvelt

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.