/

/

de impact van het huwelijksvermogensrecht in een internationale context

Tax & Legal
09 mei 2023

door Stephanie Vanmarcke

De impact van het huwelijksvermogensrecht in een internationale context

Liefde kent geen grenzen. In onze huidige maatschappij zijn internationale relaties niet meer weg te denken. Er worden ook meer dan ooit huwelijken gesloten over de landsgrenzen heen. Voor gehuwden in die situatie is het belangrijk te achterhalen welk recht van toepassing is op hun huwelijksvermogensstelsel. Daarbij brengt het internationaal privaatrecht (IPR) soelaas.

De impact van het huwelijksvermogensrecht in een internationale context

Sinds 2019 is een nieuwe verordening in voege getreden die koppels toelaat het recht te kiezen dat van toepassing is op hun huwelijksvermogensstelsel. Die keuze is echter wel beperkt en kan ook enkel worden gemaakt door middel van het afsluiten van een huwelijkscontract.

Echtgenoten kunnen kiezen tussen het recht van de staat van de verblijfplaats van één of beide echtgenoten en het recht van de staat waarvan één van de echtgenoten op het moment van het huwelijk de nationaliteit heeft.

Maken beide echtgenoten de keuze niet bij het aangaan van het huwelijk? Dan voorziet de verordening een cascadesysteem, dat start met het recht van de staat waar de echtgenoten na het huwelijk hun eerste gemeenschappelijke verblijfplaats hebben gevestigd. Het tweede niveau is het recht van de staat waarvan de echtgenoten allebei de nationaliteit hebben op het moment van het huwelijk, als er na het huwelijk geen gemeenschappelijke verblijfplaats is. En tot slot volgt het recht van de staat waarmee de echtgenoten de nauwste band hebben op het moment van het huwelijk, als er na het huwelijk geen gemeenschappelijke verblijfplaats en geen gemeenschappelijke nationaliteit is.

Heeft u vragen over het huwelijksvermogensrecht in een internationale context? Contacteer dan één van onze experten via onderstaand formulier.