/

/

vermelding btw-verlegd vereist bij vereenvoudigd driehoeksverkeer

Tax & Legal
24 april 2023

door Bert Vandorpe en Emiel Vanhée

Vermelding btw-verlegd vereist bij vereenvoudigd driehoeksverkeer

Het Hof van Justitie sprak zich in een arrest uit over de factuurvermelding "btw-verlegd" bij vereenvoudigd driehoeksverkeer. Is deze factuurvermelding een noodzakelijke voorwaarde voor de toepassing van driehoeksverkeer? Onze experten zochten het uit.

Vermelding btw-verlegd vereist bij vereenvoudigd driehoeksverkeer

Wat is driehoeksverkeer?

Bij driehoeksverkeer verkoopt partij A in lidstaat 1 goederen aan tussenpartij B, die in een andere lidstaat gevestigd is of er een btw-nummer heeft. Partij B verkoopt vervolgens deze goederen aan C in een derde lidstaat. De goederen worden rechtstreeks verzonden vanuit lidstaat 1 naar partij C in lidstaat 3.

In deze situatie zijn er 2 facturatiestromen, maar het vervoer kan maar aan 1 verkooptransactie toegewezen worden. Bij normaal driehoeksverkeer zal partij B zich altijd moeten identificeren in lidstaat 1 of in lidstaat 3, afhankelijk in welke relatie het vervoer zit.

In geval van vereenvoudigd driehoeksverkeer wordt het vervoer toegewezen aan de eerste relatie A-B. De levering van A naar B wordt dan gekwalificeerd als een intracommunautaire levering. Hierdoor verricht tussenpartij B een onbelaste intracommunautaire verwerving in de eindlidstaat 3. De levering aan C is dan een "lokale" levering. Door deze vereenvoudigingsregeling moet partij B zich niet registreren in lidstaat 3.

Oostenrijkse btw-dienst

Een Oostenrijkse vennootschap kocht in 2014 een wagen aan bij een Engelse verkoper (toen nog EU-lidstaat) en deze werd direct doorverkocht aan een Tsjechische vennootschap. De wagen werd rechtstreeks geleverd van het Verenigd Koningrijk naar Tsjechië.

Op de factuur aan de eindverkoper werd er vermeld: "van btw vrijgestelde intracommunautaire driehoekstransactie". Tijdens controle weigerde de Oostenrijkse btw-dienst de toepassing van de vereenvoudigingsregeling. De factuur aan eindkoper duidde namelijk niet aan dat hij de btw moest voldoen. Om zekerheid te verwerven of de factuurvermelding een materiële voorwaarde is voor het toepassen de vereenvoudigingsmaatregel, werd een vraag gesteld aan Het Europees Hof van Justitie.

Arrest Hof van Justitie

Het Hof van Justitie vermeldt in het arrest dat het vereenvoudigd driehoeksverkeer afwijkt van de algemene regels omtrent intracommunautaire verwerving. Om toepassing te maken van het vereenvoudigd driehoeksverkeer moet aan alle materiële voorwaarden voldaan zijn. De vermelding “btw-verlegd” mag geenszins worden vervangen door andere vermelding.

Dit had als gevolg dat de Oostenrijkse btw-dienst wel degelijk Oostenrijkse btw kon invorderen op de intracommunautaire verwerving doordat de tussenpartij zijn Oostenrijks btw-nummer had meegedeeld aan de Engelse verkoper. Ook de factuur corrigeren wanneer een van de toepassingsvoorwaarden van de afwijkende regeling voor driehoekstransacties niet is vervuld, is niet mogelijk.

Het is dus steeds belangrijk om de correcte factuurvermelding op te nemen. Indien dit niet gebeurt, dan is er steeds een risico dat u een btw-nummer moet aanvragen in het land van aankomst van de goederen. Met deze rechtspraak wordt dus opnieuw afgestapt van het substance-over-form principe.

Heeft u vragen over driehoeksverkeer of over het gebruik van de correctie factuurvermelding? Contacteer dan één van onze experten via onderstaand contactkader.

Deel dit artikel

Bert Vandorpe

Senior Advisor Tax bert.vandorpe@vdl.be

Emiel Vanhée

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.