Tax
14 maart 2023

Nieuwe forfaitaire bedragen buitenlandse dienstreizen vanaf 15 februari 2023

door Sofie Wauman en Julie Vantomme

In het Belgisch Staatsblad werd op 15 februari 2023 de nieuwe lijst met forfaitaire verblijfsvergoedingen gepubliceerd die de FOD Buitenlandse Zaken aan zijn personeelsleden toekent voor buitenlandse dienstreizen vanaf 15 februari 2023. Deze verblijfsvergoedingen worden vastgesteld per land, zijn vrijgesteld van belasting en worden tevens niet onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen.

De vastgestelde forfaits dekken de volgende kosten:

  • Lunch- en dinerkosten;

  • Drank- en snackkosten;

  • Plaatselijke vervoerskosten;

  • Telefonische communicatiekosten;

  • Kosten m.b.t. andere kleine uitgaven.

Wanneer de onderneming kosten ten laste neemt die eveneens maaltijden omvatten, dienen de voormelde forfaits met de hiernavolgende percentages te worden verminderd:

  • 35% wanneer er kosten worden vergoed m.b.t. het middagmaal;

  • 45% wanneer er kosten worden vergoed m.b.t. het avondmaal.

Als de onderneming kleine uitgaven of kosten m.b.t. het ontbijt terugbetaalt, is in tegenstelling tot voorgaande jaren geen pro-rata vermindering van het forfait meer vereist.

Huisvestingskosten en verplaatsingskosten van en naar de buitenlandse bestemming worden niet bedoeld. De overnachtingskosten, ontbijt- en reiskosten dienen op basis van werkelijke bewijsstukken te worden terugbetaald. In dit kader werden maximale logementsvergoedingen bepaald per land. Op basis van een gemotiveerde aanvraag kan een afwijking van deze maxima worden toegestaan.

Ook in de private sector kan gebruik gemaakt worden van voormelde forfaits voor bedrijfsleiders of werknemers die buitenlandse dienstreizen maken. De onderneming kan de door de bedrijfsleider of werknemer gemaakte kosten naar aanleiding van deze buitenlandse dienstreis vergoeden en deze zullen als kosten eigen aan de werkgever behandeld worden, wanneer zij bepaald worden binnen de door de FOD Buitenlandse Zaken vastgelegde forfaits.

De vergoedingen vermeld onder categorie 1 mogen worden toegepast voor zakenreizen die maximaal 30 dagen duren. Voor langere dienstreizen zijn de vergoedingen van categorie 2 van toepassing.

Opgelet: in de mate dat de verplaatsingen van de werknemer of bedrijfsleider deel uitmaken van de normale dagelijkse beroepsactiviteit acht de administratie de forfaits niet van toepassing.

Hebt u vragen hierover? Contacteer dan één van onze specialisten.

Deel dit artikel

Sofie Wauman

Certified Tax Advisor sofie.wauman@vdl.be

Julie Vantomme

Certified Tax Advisor julie.vantomme@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.