/

/

steeds meer cybercriminaliteit: beter voorkomen dan genezen

Tax & Legal
09 februari 2023

door Dries Torreele

Steeds meer cybercriminaliteit: beter voorkomen dan genezen

De steeds toenemende digitalisering brengt ongetwijfeld vele voordelen met zich mee, maar kent ook een keerzijde. Maar liefst 1 op 8 van de Vlaamse bedrijven werd in 2021 slachtoffer van een cyberaanval, een aantal dat helaas steeds blijft toenemen. Gelukkig is het mogelijk hierop te anticiperen en de kans op cyberaanvallen (aanzienlijk) te verkleinen.

Steeds meer cybercriminaliteit: beter voorkomen dan genezen

Hiervoor kunt u beroep doen op de diensten van Clipeum, onze partner en ervaren dienstverlener op het vlak van gegevensbescherming en informatiebeveiliging, en hen een audit van uw data laten uitvoeren. Met zo’n audit worden pijnpunten blootgelegd en verbeterpunten voor een optimale beveiliging aangehaald.

Wordt u desondanks deze maatregelen als onderneming toch getroffen door een cyberaanval? En is het hierdoor onmogelijk om bepaalde fiscale verplichtingen te voldoen? Op 23 januari 2023 riep de Administratie op om hiervan melding te doen. Dit is mogelijk via volgende e-mailadressen: 

Door gegevens te verstrekken over de impact van de cyberaanval en de daaropvolgende impact bij de FOD Financiën, proberen zij de betrokken diensten zo snel mogelijk te informeren en te bekijken welke maatregelen er moeten worden genomen. Zo kunt u onnodige boetes vermijden. 

Heeft u hierover vragen? Aarzel niet één van onze experten te contacteren.