/

/

zaterdag wordt niet langer een werkdag: waar moet u als werkgever opletten?

Legal
06 september 2022

door Elissa Vantomme en Ellen Verstraete

Zaterdag wordt niet langer een werkdag: waar moet u als werkgever opletten?

Op 1 juli 2022 werd in het Belgisch Staatsblad de Wet van 28 april 2022 houdende boek 1 “Algemene Bepalingen” van het Burgerlijk Wetboek gepubliceerd. Daarin wordt bepaald dat “werkdagen alle andere dagen dan wettelijke feestdagen, zondagen en zaterdagen zijn”. Dit treedt in werking op 1 januari 2023 zodat vanaf deze datum zaterdag niet langer beschouwd zal worden als een werkdag.

Zaterdag wordt niet langer een werkdag: waar moet u als werkgever opletten?

Wat betekent dit nu voor u als werkgever?

Aangezien tot op heden zaterdag als werkdag wordt beschouwd, zal anders moeten omgegaan worden met een aantal termijnen uit het arbeidsrecht uitgedrukt in werkdagen. Bijvoorbeeld bij de driedagentermijn bij een ontslag om dringende reden en de verzendingsdatum van de opzeggingsbrief.

Ontslag om dringende reden

Zo kan het ontslag om dringende reden enkel doorgevoerd worden binnen de 3 werkdagen nadat de ontslagbevoegde persoon hierover voldoende kennis heeft. Na het ontslag moet binnen een volgende termijn van 3 werkdagen de motieven worden meegedeeld aan de werknemer. Dit betekent vandaag nog dat de werkgever die op een woensdag kennisneemt van de ernstige tekortkoming ten laatste op zaterdag de werknemer dient te ontslaan om dringende reden. Door de wijziging van het Burgerlijk Wetboek zal dit vanaf januari 2023 in principe op maandag zijn.

Opzeggingsbrief

En wat met de opzeggingsbrief dan? Het is nu zo dat deze brief uitwerking heeft op de derde werkdag na de datum van verzending. Vervolgens gaat de opzeggingstermijn in op maandag volgend op de week waarin de opzeggingstermijn werd meegedeeld. Heel concreet betekent dit dat een opzeggingsbrief die op woensdag werd verstuurd, uitwerking heeft op zaterdag (de derde werkdag na verzendingsdatum). De daaropvolgende maandag vangt de opzeggingstermijn aan. Door de wijziging in het Burgerlijk Wetboek zal er dus sneller gehandeld moeten worden. Om de opzeggingstermijn te laten ingaan op maandag in de daaropvolgende week, zal de brief ten laatste op dinsdag verstuurd moeten worden.

Wenst u hierover meer informatie of heeft u vragen? Aarzel dan niet contact op te nemen met het social legal team.

Deel dit artikel

Elissa Vantomme

Senior Advisor Social Legal elissa.vantomme@vdl.be

Ellen Verstraete

Senior Manager Social Legal ellen.verstraete@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.