/

/

is elektriciteit en verwarming laten betalen door de vennootschap nog voordelig?

Tax
14 januari 2022

door Dries Torreele

Is elektriciteit en verwarming laten betalen door de vennootschap nog voordelig?

Eén van de wijzigingen die de wetgever heeft gepubliceerd eind 2021 heeft betrekking op bedrijfsleiders die de factuur voor elektriciteit en verwarming van hun woning laten betalen door de vennootschap.

hand turn heat radiator knob thermostat

Concreet werden bedrijfsleiders hiervoor belast op basis van een forfaitair bepaald bedrag. Voor aanslagjaar 2022 was dit 2.080 euro voor verwarming en 1.030 euro voor elektriciteit (gebruikt voor andere doeleinden dan verwarming). Bedrijfsleiders met hoge nutsfacturen voor hun privéwoning konden op deze manier dus van een fiscaal gunstig regime genieten. De vennootschap betaalde de nutsfacturen en de bedrijfsleider werd zelf belast op een lager forfaitair bedrag. Zeker met de stijgende energieprijzen was dit vaak het overwegen waard.

Toen geopperd werd dit systeem ook in te voeren in bepaalde cafetariaplannen van ondernemingen voor het personeel, had de Minister van Financiën echter al gesteld dat dit niet paste in de geplande hervorming van de personenbelasting. Het was net de bedoeling om de verloningsvormen in natura te beperken in plaats van verder uit te breiden. Om deze reden werd nu een bijkomende voorwaarde ingeschreven in het K.B. om te kunnen genieten van het forfaitair bepaalde voordeel van alle aard. Concreet is sinds 1 januari 2022 het forfaitair te belasten voordeel enkel nog van toepassing als de vennootschap die de nutsfacturen betaalt ook het onroerend goed zelf ter beschikking stelt. Dit kan dus enkel nog voor vennootschappen die de privéwoning in eigendom hebben, een zakelijk recht bezitten op het privégedeelte of het privégedeelte huren om het vervolgens ter beschikking te stellen van de bedrijfsleider.

Is dit niet het geval en de vennootschap betaalt nog altijd de elektriciteits- en verwarmingsfacturen, dan zal de bedrijfsleider belast worden op de werkelijke waarde van het voordeel, net zoals reeds het geval was voor de RSZ. Dit is in wezen dan het gedeelte van de factuur dat betrekking heeft op het privégebruik van de woning.

Deel dit artikel

Dries Torreele

Certified Tax Advisor dries.torreele@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.