/

/

onroerend goed aankopen in spanje als bedrijfsleider? dit moet u weten!

Tax & Legal
10 december 2021

door Febe Louage en Ine Coolman

Onroerend goed aankopen in Spanje als bedrijfsleider? Dit moet u weten!

Spanje blijft een populaire vakantiebestemming voor Belgen. Heel wat Belgen beslissen dan ook om te investeren in een Spaans onroerend goed. Maar doet u dit best in eigen naam of via uw Belgische vennootschap, als bedrijfsleider? In dit artikel vertellen we u wat de fiscale gevolgen zijn indien u een Spaans vastgoed aankoopt via uw Belgische vennootschap. Daarnaast doen we ook enkele recente wijzigingen en tendensen uit de doeken.

small spanish patio with palm trees banch old wooden door windows garachico tenerife spain

Inkomstenbelasting

Indien het Spaans vastgoed wordt gebruikt door de bedrijfsleider, dient deze een marktconforme huur te betalen voor dit gebruik. Deze inkomsten mogen in Spanje worden belast, tegen een belastingtarief van 19%. Vergeet dit zeker niet na te leven, want in Spanje zijn er momenteel verstrengde controles voor buitenlandse vennootschappen.

Wanneer er enkel huur wordt betaald voor de periodes waarin de bedrijfsleider het onroerend goed effectief betrekt, loopt men ook in België een risico. De Belgische administratie zou namelijk een voordeel alle aard in rekening kunnen brengen voor de periodes waarin het onroerend goed niet effectief wordt gebruikt door de bedrijfsleider, maar hij of zij er wel over beschikt. Over dit voordeel zijn dan inkomstenbelasting en sociale bijdragen verschuldigd in België. 
Voor buitenlandse onroerend goederen, bepaalt de wet op vandaag nog steeds dat het voordeel dat in rekening moet worden gebracht, gelijk is aan de geschatte huurwaarde van het goed.

Vermogensbelasting

De Spaanse administratie was steeds van oordeel dat er Spaanse vermogensbelasting verschuldigd was, wanneer het vermogen van een buitenlandse vennootschap voor meer dan 50% uit Spaans onroerend goed bestond.

Recent heeft het Spaans Directoraat-Generaal echter bevestigd dat de Spaanse interne wetgeving niet voorziet in de heffing van Spaanse vermogensbelasting, indien het Spaans vastgoed onrechtstreeks, via een buitenlandse vennootschap wordt aangehouden.

Concreet betekent dit dat er geen vermogensbelasting verschuldigd is, indien het Spaans vastgoed door een Belgische vennootschap wordt aangehouden. 

Overweegt u de aankoop van een onroerend goed in Spanje? Neem dan zeker contact op met één van onze experten via contact@vdl.be.

Deel dit artikel

Febe Louage

Manager International febe.louage@vdl.be

Ine Coolman

Advisor International ine.coolman@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.