/

/

verlenging verdachte periode voor niet-geregistreerde schenkingen in wallonië

Successieplanning
02 december 2021

door Lore Caneele en Carolien Christiaens

Verlenging verdachte periode voor niet-geregistreerde schenkingen in Wallonië

Op 28 oktober 2021 werd op Waals niveau beslist om de verdachte periode van 3 jaar bij niet-geregistreerde schenkingen te verlengen naar 5 jaar, vanaf 1 januari 2022. Dit moet nog bevestigd worden door het Waalse Parlement.

Verlenging verdachte periode voor niet-geregistreerde schenkingen in Wallonië

Concreet betekent dit dat wanneer u een bank- of handgift uitvoert en u dit niet registreert, u nog 5 jaar lang in leven zal moeten blijven vanaf het moment van de schenking om te vermijden dat uw erfgenamen bij overlijden op dat bedrag successierechten moeten betalen.

Dit geldt voor alle schenkers met een fiscale woonplaats in het Waalse Gewest.

Tot slot wil men de verdachte periode ook met terugwerkende kracht invoeren en dus ook verlengen voor schenkingen waarvan de driejarige termijn op 1 januari 2022 nog niet zou afgelopen zijn én waarvan de schenker nog in leven is. Als gevolg zal de verlenging van de verdachte periode worden toegepast op niet-geregistreerde schenkingen gerealiseerd vanaf 1 januari 2019. Maar is deze wetswijziging wel verenigbaar met het beginsel van niet-retroactiviteit van de fiscale wet? Dat valt nog te betwijfelen.

Deel dit artikel

Lore Caneele

Senior Advisor Legal lore.caneele@vdl.be

Carolien Christiaens

Senior Manager Legal carolien.christiaens@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.