Kies uw taal:
Berekeningstools

Quickscan opvolging / overname

Voor heel wat familiale ondernemers blijft de overdracht van hun bedrijf een uitdaging. Elke overdracht is uniek, en het is dan ook niet onlogisch dat er heel wat bij komt kijken. Denk maar aan de vele financiële, fiscale en erfrechtelijke vragen die hierbij rijzen. Maar minstens even belangrijk zijn de emoties en psychologische elementen die vaak heel bepalend zijn voor het al dan niet welslagen van de overdracht. Een goede voorbereiding is dus een must. Met onderstaande tool kunt u als familiale ondernemer beoordelen of u inmiddels goed voorbereid bent op de overdracht van uw bedrijf, hetzij binnen de familie in het kader van een opvolging, hetzij aan derden in het kader van een verkoop.

Het gebruik van de tool is geheel vrijblijvend. De resultaten uit deze tool worden automatisch verstuurd naar een Vandelanotte-medewerker. De gegevens die u via deze tool aan Vandelanotte hebt verstrekt, worden in alle vertrouwelijkheid behandeld conform de bepalingen in de Privacywet. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, verkocht of verhuurd.
Naam is verplicht.
E-mailadres is verplicht.
Woonplaats is verplicht.
Gelieve een antwoord te selecteren uit de keuzelijst.
Gelieve een antwoord te selecteren uit de keuzelijst.
Gelieve een antwoord te selecteren uit de keuzelijst.
Gelieve een antwoord te selecteren uit de keuzelijst.
Gelieve een antwoord te selecteren uit de keuzelijst.
Gelieve een antwoord te selecteren uit de keuzelijst.
Gelieve een antwoord te selecteren uit de keuzelijst.
privacyverklaring
 
akkoord
niet akkoord
Ons familiebedrijf scoort goed op het vlak van organisatie en administratie.
Er wordt in de familie goed gecommuniceerd.
De opvolging werd reeds bestudeerd vanuit juridisch en fiscaal oogpunt.
De overdrager vindt dat de opvolger zonder hem het familiebedrijf kan leiden.
Niet-familiale managers krijgen in het familiebedrijf geen kansen in overeenstemming met hun capaciteiten.
De overdrager en de opvolger kunnen goed communiceren.
Niet-familiale managers worden betrokken bij de strategie van het familiebedrijf.
Er bestaat een carrièreplan voor de opvolger.
Op het vlak van de eigendom zullen alle kinderen gelijk behandeld worden.
De overdrager weet goed welke zijn activiteiten zullen zijn nadat hij de leiding over het familiebedrijf heeft overgedragen.
De opvolger is goed opgeleid om het familiebedrijf te kunnen leiden.
Niet-actieve aandeelhouders kunnen mee het dagelijks beleid van het familiebedrijf bepalen.
De erfrechtelijke gevolgen van de opvolging werden bestudeerd.
De overdrager heeft voldoende financiële middelen opzij liggen voor na de opvolging.
Onze familie staat als één blok achter de opvolger(s).
Er werd in de schoot van de familie een geschreven familiaal charter opgesteld.
De familieleden hebben dezelfde visie over de toekomst van ons familiebedrijf.
Niet-familiale (potentiële) managers genieten het vertrouwen van de familie.
De verkoop van het familiebedrijf is onder alle omstandigheden onbespreekbaar.
De overdrager heeft meegedeeld op welke datum hij de leiding over het familiebedrijf zal overdragen.
De opvolger ervaart veel steun van de overdrager.
De opvolger verlangt ernaar het familiebedrijf te kunnen leiden.
Er werden concrete afspraken gemaakt met betrekking tot de juiste rol van de aandeelhouders na de opvolging.
Er bestaat een noodplan voor het geval de overdrager vroegtijdig overlijdt of werkonbekwaam wordt.
Er bestaat in de schoot van de familie een familieforum (of familieraad).
Er is geen andere oplossing dan de opvolging door een familielid.
De overdrager vertrouwt de opvolger niet.
Ons familiebedrijf heeft een missie, visie en strategie die op papier staan.
Ons familiebedrijf kan alleen door familieleden geleid worden.
Ons familiebedrijf heeft een goed uitgewerkte human resources-politiek.
Gelieve alle vragen te beantwoorden.

Interne organisatie

Hoe is het bestuur georganiseerd / samengesteld?
Is uw operationele leiding in handen van enkele "key persons"?
Zijn de leidinggevenden voldoende matuur en competent om de leiding te nemen over het bedrijfsproces?
Is er veel verloop van personeel / medewerkers?
Bent u bereid om na een overdracht betrokken te blijven in de operationele leiding?

Markt & strategie

Bevindt uw onderneming zich in een concurrerende omgeving?
Zit uw onderneming in een stabiele markt?
Is uw klantenportefeuille voldoende gespreid?
Zijn uw klanten loyaal?
Beschikt u over meerdere leveranciersmogelijkheden?
Heeft uw onderneming een missie/visie die duidelijk is voor uw stakeholders?
Is er reeds een SWOT-analyse opgemaakt waaruit de sterktes en zwaktes blijken van uw onderneming?
Beschikt u over benchmark-gegevens om uw onderneming te meten met de markt?
Is uw onderneming bezig met innovatie en ontwikkeling?

Financieel - fiscaal - juridisch

Is uw bedrijfsstructuur geoptimaliseerd in functie van een toekomstige verkoop (exploitatie - immo)?
Kan uw bedrijf zonder toestemming van derden worden overgedragen?
Zijn de cijfers van uw bedrijf geoptimaliseerd in functie van de toekomstige verkoop?
Heeft u recent een onafhankelijke waardebepaling gemaakt?
Beschikt u over de nodige plannen (businessplan, liquiditeitsplan, financieel plan, etc.) om uw cijfers op te volgen?
Zijn de investeringen mee geëvolueerd met de groei?
Is uw operationeel resultaat over de voorbije drie jaar vrij stabiel?
Gelieve alle vragen te beantwoorden.

Resultaat

Blijkbaar komt deze quickscan nog wat te vroeg...
Toch bedankt voor uw interesse!
Bedankt voor het uitvoeren van deze tool om te beoordelen of uw bedrijf inmiddels voorbereid is op een overdracht naar de volgende generatie. Hieronder vindt u de resultaten van de vragenlijst. De vragenlijst is gebaseerd op de zogenaamde 10 succesfactoren die spelen bij het vlot verloop van een familiale opvolging. Een groen bolletje staat gelijk met het reeds bereikt hebben van de betreffende succesfactor. Bij oranje en rode bolletjes is er nog werk aan de winkel. Hoe meer groene bolletjes, hoe dichter dus bij een goede familiale regeling en hoe groter bijgevolg de kans op slagen. Hieronder vindt u de resultaten van de vragenlijst.

De resultaten uit deze tool worden automatisch verstuurd naar een Vandelanotte-medewerker.
Het familiebedrijf wordt professioneel gerund
Binnen de familie zijn de relaties goed
De opvolging gebeurt met het oog op een correcte regeling van het eigendom
Er is een bekwame en gemotiveerde opvolger die de leiding op zich zal nemen
Opvolger(s) en niet-familieleden vormen een team
Er is een goede relatie tussen de overdrager en de opvolger
Er is een planmatige aanpak van de opvolging
De overdrager vindt een nieuwe rol
Er is governance van het bedrijf en van de familie
Alle mogelijke alternatieven worden grondig bekeken
Bedankt voor het uitvoeren van deze tool om te beoordelen of uw bedrijf inmiddels voorbereid is op een verkoop overdracht aan derden. Hieronder vindt u de resultaten van de vragenlijst. Aan de hand van deze resultaten krijgt u een eerste toelichting van de mate waarin uw bedrijf al dan niet verkoopsklaar is. Daarnaast worden enkele suggesties en aandachtspunten geformuleerd. Een groen bolletje duidt erop dat u goed voorbereid bent, een oranje of rood bolletje betekent dat deze topics aandachtspunten zijn.

Uw globale score bedraagt {{ overname_perc }}%
Uw score ligt tussen de 100% en 75%: uw bedrijf is reeds goed voorbereid op een verkoop aan derden.

De resultaten uit deze tool worden automatisch verstuurd naar een Vandelanotte-medewerker.
Uw score ligt tussen de 75% en 50%: u bent reeds gestart met de voorbereiding van de verkoop en dus goed op weg, doch verdere uitwerking is vereist.

De resultaten uit deze tool worden automatisch verstuurd naar een Vandelanotte-medewerker.
Uw score ligt beneden de 50%: u bent ofwel nog niet gestart ofwel gestart maar nog niet zo ver gevorderd, dus hoog tijd om actie te ondernemen.

De resultaten uit deze tool worden automatisch verstuurd naar een Vandelanotte-medewerker.

Interne organisatie

Vraag 1: organisatie/ samenstelling bestuur
De manier waarop het bestuur wordt georganiseerd is een belangrijke indicatie van professioneel en onafhankelijk management.
De manier waarop het bestuur wordt georganiseerd is een belangrijke indicatie van professioneel en onafhankelijk management.
Vraag 2: operationele leiding
Het betrekken van uw key medewerkers in het volledige bedrijfsproces is positief voor de overnemer, die erop kan terugvallen.
Het betrekken van uw key medewerkers in het volledige bedrijfsproces is positief voor de overnemer, die erop kan terugvallen.
Vraag 3: maturiteit en competentie leidinggevenden
In het kader van de afhankelijkheid van de bedrijfsleider is het van belang om aandacht te besteden aan de onafhankelijkheid van de medewerkers. Het voldoende delegeren van uw taken is hierin een pluspunt voor de overnemer.
In het kader van de afhankelijkheid van de bedrijfsleider is het van belang om aandacht te besteden aan de onafhankelijkheid van de medewerkers. Het voldoende delegeren van uw taken is hierin een pluspunt voor de overnemer.
Vraag 4: verloop personeel
Weinig verloop van personeel is positief voor het behoud van de kennis en know how van de onderneming.
Weinig verloop van personeel is positief voor het behoud van de kennis en know how van de onderneming.
Vraag 5: betrokkenheid na overdracht
Het betrokken blijven van de bedrijfsleider in de operationele leiding na de overname is positief voor de overnemer. Het geeft blijk van een blijvend vertrouwen in de business. De overdrager is vaak ook als coach van de overnemer nodig. De termijn van samenwerking is variërend per transactie en schommelt tussen de 3 maanden en 3 jaar.
Het betrokken blijven van de bedrijfsleider in de operationele leiding na de overname is positief voor de overnemer. Het geeft blijk van een blijvend vertrouwen in de business. De overdrager is vaak ook als coach van de overnemer nodig. De termijn van samenwerking is variërend per transactie en schommelt tussen de 3 maanden en 3 jaar.

Markt & strategie

Vraag 1: concurrerende omgeving
Het is van belang om in het licht van verkoop uw positie verder te analyseren om uw sterktes en toegevoegde waarde te kennen binnen de markt.
Een sterke marktpositie is positief in het kader van een bedrijfsoverdracht. Maar blijf waakzaam om deze positie te kunnen behouden.
Vraag 2: stabiliteit markt
Een stabiele marktomgeving is positief in het kader van overdracht. De overnemer kan op die manier een groter vertrouwen hebben in de resultaten voor de toekomst.
Een volatiele marktomgeving is een bijkomende risicofactor in de berekening van de haalbaarheid van de overname. De overnemer is onzekerder over de resultaten voor de toekomst. Analyseer in dit geval uw onderscheidend vermogen om het vertrouwen te vergroten.
Vraag 3: spreiding klantenportefeuille
Een voldoende gespreide klantenportefeuille is een positief teken in het licht van onafhankelijkheid. Het verlies van klanten kan voldoende worden opgevangen of vervangen. Dit is positief in het licht van overdracht gelet op het risico voor de overnemer dat er sowieso klanten kunnen wegvallen.
Bij een onvoldoende spreiding van de klanten is de afhankelijkheid te groot. Een bedreiging en groot risico voor een overnemer, die sowieso het verlies van klanten dient in te calculeren.
Vraag 4: loyaliteit klanten
Een loyaal klantenbestand vertegenwoordigt een meerwaarde in het kader van overdracht. Voor de overnemer betekent dit een belangrijke vorm van zekerheid.
Een sterk variërend klantenbestand brengt een gevoel van onzekerheid teweeg bij de overnemer. Wat ook een belangrijke impact kan hebben op de toekomstige resultaten. Verhoog een klantenbinding door bv. te werken met contracten.
Vraag 5: leveranciersmogelijkheden
Een grote diversiteit aan leveranciers maakt dat uw bedrijf makkelijk kan inspelen op het verlies van een leverancier zonder dat het bedrijfsproces dermate in het gedrang komt en dus de continuïteit kan worden gegarandeerd.
Een grote leveranciersafhankelijkheid maakt u kwetsbaar en verhoogt het risico van de onderneming. Tracht alternatieve leveranciers te vinden en aan spreiding te doen.
Vraag 6: duidelijkheid missie voor stakeholders
Een duidelijke missie/visie verleent identiteit aan uw bedrijf. Het schept voor alle belanghebbenden van uw bedrijf een duidelijk beeld over de koers die het vaart en helpt om doelstellingen te formuleren.
Het ontbreken van een missie/visie maakt uw bedrijf stuurloos. De belanghebbenden van uw bedrijf weten eigenlijk niet welke koers u vaart. Er bestaat dus geen lange termijn visie.
Vraag 7: aanwezigheid SWOT-analyse
Dit is een absolute meerwaarde gezien u dan reeds de sterke en zwakke punten van uw bedrijf kent alsook de kansen en bedreigingen. Deze kennis heeft u ongetwijfeld al beïnvloed bij bepaalde beleidsbeslissingen waardoor uw bedrijf veel sneller kan anticiperen op bepaalde aspecten.
Bij een SWOT-analyse worden de sterke en zwakke punten van uw bedrijf geïdentificeerd evenals de kansen en bedreigingen. Bij een verkoop van uw bedrijf is het van belang deze analyse uit te voeren om zo te kunnen anticiperen op bepaalde aspecten of uw sterktes in de verf te zetten.
Vraag 8: benchmark-gegevens
U kent uw marktpositie en weet waarin u differentieert.
U mist belangrijke marktinformatie die uw strategische beslissingen kunnnen beïnvloeden en bijgevolg uw continuïteit in het gevaar brengen.
Vraag 9: innovatie en ontwikkeling
Innoveren en ontwikkelen is belangrijk voor de duurzame ontwikkeling van uw bedrijf.
Niet innoveren en ontwikkelen staat gelijk met achteruitgaan. In het licht van de continuïteit is het van belang om te blijven evolueren binnen een veranderlijke markt.

Financieel - fiscaal - juridisch

Vraag 1: optimalisatie bedrijfsstructuur
Een duidelijke en transparante juridische bedrijfsstructuur zorgt voor een haalbare overname.
Een niet geoptimaliseerde structuur maakt een overname vaak niet haalbaar.
Vraag 2: overdraging zonder toestemming
Uw bedrijf is vrij overdraagbaar aan derden. Let wel, in sommige commerciële contracten zijn 'change of control' clausules opgenomen, die ervoor zorgen dat bij een overdracht van aandelen de contracterende partij het contract kan verbreken of opzeggen.
Uw bedrijf is aan bepaalde verplichtingen verbonden waardoor het de overdracht bemoeilijkt. Het is van belang deze verbintenissen te inventariseren zodat een overnemer deze voldoende kent. Dit geldt ook voor de contracten met een zogenaamde 'change of control' clausule ingeval van een overdracht van aandelen.
Vraag 3: optimalisatie cijfers
De overnemer kan zo een onmiddellijk en correct beeld vormen van de waarde van uw bedrijf.
Het is van belang dat er geoptimaliseerde cijfers kunnen worden overgemaakt aan een overnemer. Dit verhoogt de prijs en de slaagkans van uw overdracht.
Vraag 4: waardebepaling
Dan weet u binnen welke grenzen u de onderhandelingen kan starten met de overnemer om een zo goed mogelijke prijs te bekomen. Want weet dat waarde niet gelijk is aan prijs!
U kan best een objectieve waardebepaling van uw bedrijf laten opmaken zodat u zich een beeld kan vormen van de waarde en de waardedrijvers binnen uw bedrijf. Dit is een must vooraleer u enig gesprek met de overnemer voert.
Vraag 5: nodige plannen
Het beschikken over de nodige plannen is een positieve indicatie dat u voortdurend met uw onderneming bezig bent en er dus een termijnvisie bestaat.
Het niet beschikken over de nodige plannen is veelal een indicatie dat de cijfers niet accuraat worden opgevolgd en er weinig termijnvisie bestaat.
Vraag 6: evolutie investeringen met groei
Het blijven investeren ondanks de voorbereiding op een overdracht is positief in het licht van de waarde van uw bedrijf en de continuïteit.
Het uitblijven van noodzakelijke investeringen is zeer nadelig in het licht van een overdracht. Dit leidt ertoe dat een overnemer geconfronteerd met verouderde activa en zware investeringen na overname.
Vraag 7: stabiliteit operationeel resultaat
Een stabiel resultaat over de afgelopen jaren is een meerwaarde in het licht van de overdracht van uw bedrijf.
Een volatiel resultaat heeft een negatieve impact op de waarde van uw bedrijf. Het is van belang te achterhalen wat de oorzaak is om dit te kunnen aanpakken.
Disclaimer
Aan de uitwerking van deze tools werd door Vandelanotte en zijn medewerkers de nodige zorg en aandacht besteed. Deze tool geeft dan ook een zo volledig mogelijk en actueel resultaat. Ondanks alle inspanningen bij het ontwerpen van de berekeningsprogramma's kan Vandelanotte de volledigheid en accuraatheid echter niet garanderen. Het gebruik van deze tools is op eigen verantwoordelijkheid en risico.