/

/

quickscan cyber security & hacking

Berekeningstools

Quickscan cyber security & hacking

We leven vandaag in een digitale maatschappij waarbij we steeds vaker geconfronteerd worden met nieuwe technologieën. Toch heeft een digitaal netwerk ook zijn voordelen: informatie stroomt sneller, kennis wordt sneller gefilterd en innovatie komt sneller bovendrijven. De digitale economie leidt dan ook maar al te vaak tot een hogere productiviteit.

Toch schuilt daarin reeds een eerste gevaar: informatie (of data). Data is heel belangrijk in een organisatie en dus proberen hackers die informatie te stelen door misbruik te maken van de kwetsbaarheden van zowel computersystemen als van de mens.

Om na te gaan of u goed beschermd bent tegen hackers en cybercriminaliteit, ontwikkelden wij een tool om dit eenvoudig na te gaan. Hieronder vindt u een aantal stellingen die u met waar of niet waar kunt beantwoorden. Beantwoordt u 5 of meer vragen als waar, dan adviseren wij u om zo snel mogelijk contact op te nemen met uw relatiebeheerder. Deze zal u verder begeleiden bij de bescherming van uw belangrijke gegevens. Data is namelijk het nieuwe goud, het beschermen daarvan onze nieuwste uitdaging.

Quickscan cyber security & hacking

Er bestaat geen inventaris waarin alle IT-informatie (= data, software, hardware) wordt samengevat. In deze lijst staat heel duidelijk welke gegevens waar gestockeerd worden.

Je bewaart of bewerkt persoonsgebonden gegevens. Persoonsgebonden gegevens zijn gegevens die expliciet (adres, e-mail) of impliciet (webshop, IP-adres) kunnen verwijzen naar fysieke personen en hun privégegevens. Duid zeker "waar" aan als je een combinatie van gegevens hebt.

Je bewaart of verwerkt gevoelige persoonsgebonden gegevens. Gevoelige persoonsgebonden gegevens zijn bijvoorbeeld medische gegevens (biometrie, seksuele geaardheid,...).

Je werkt met een provider die voor jou data stockeert in de cloud. Dit kan zowel een lokale IT-leverancier zijn met een eigen data center, een lokale IT-leverancier die zelf een datacenter huurt of een cloud service zoals Dropbox, OneDrive, Google Drive.

Er bestaat geen beveiligingsbeleid binnen het bedrijf. Een beveiligingsbeleid is een geheel van regels en procedures die de IT-beveiliging in uw onderneming beschrijven.

Er is geen antivirus-systeem op elke laptop, desktop en server.

De overige software is niet up-to-date (operating system, browser, Flash, Acrobat, Word, Excel, andere applicaties): je voert niet systematisch de laatste updates uit, je werkt soms met versies waar er geen updates meer voor gebeuren.

Je verstuurt soms e-mails naar prospecten in het kader van direct marketing.

Je was reeds slachtoffer van enige vorm van cyber hacking: ransomware, diefstal van data, hacking van jouw website, insider hacking, etc.

Je gebruikt een webshop of een platform waar zowel klanten als personeel zich kunnen inloggen.

Stel dat alle data op jouw meest kritische locatie plots verdwijnt (bv. bij brand), kan jouw bedrijf dan gedurende 2 dagen actief blijven zonder enig vorm van IT-gebruik?

Je gebruikt eenzelfde wachtwoord voor meerdere toepassingen.

Je ontvangt nu en dan phishing mails.

Je maakt geen wekelijkse back-up (die buiten het bedrijfsgebouw bewaard wordt).

Je ontvangt soms heel confidentiële gegevens via e-mail zonder encryptie.

Wij beschikken over een team van specialisten die dagelijks de nieuwe wetgeving op de voet volgt. Wens je meer informatie over de specifiek geldende regelingen, neem dan contact op via contact@vdl.be.

Disclaimer
Aan de uitwerking van deze tools werd door Vandelanotte en zijn medewerkers de nodige zorg en aandacht besteed. Deze tools geven dan ook een zo volledig mogelijk en actueel resultaat. Ondanks alle inspanningen bij het ontwerpen van de berekeningsprogramma's kan Vandelanotte de volledigheid en accuraatheid echter niet garanderen. Het gebruik van deze tools is op eigen verantwoordelijkheid en risico.