Kies uw taal:
Nieuws 14 januari 2020 Door Eline Demeyere en Griet Pelgrims

Belangrijke btw-evolutie voor esthetische ingrepen, chiropractors en osteopaten

Belangrijke btw-evolutie voor esthetische ingrepen, chiropractors en osteopaten

Esthetische chirurgie

  • +In haar arrest vernietigt het Hof het verschil in behandeling tussen esthetische ingrepen verricht door een arts of verricht door een ‘niet-arts’. Hierdoor zouden onder andere tandartsen, verpleegkundigen en paramedici eveneens uitgesloten worden van de btw-vrijstelling voor hun prestaties met esthetisch karakter.

  • +Esthetische ingrepen die opgenomen zijn in de RIZIV-nomenclatuur en die voor terugbetaling in aanmerking komen, zijn vandaag vrijgesteld van btw. Andere esthetische ingrepen zijn dat niet. Dat onderscheid is volgens het Hof niet redelijk en moet worden vernietigd in de wetgeving.

  • +Vandaag worden medische diensten met een esthetisch karakter die niet zijn opgenomen in de RIZIV-nomenclatuur onderworpen aan btw. Dit terwijl andere medische diensten zonder een therapeutisch doel die niet opgenomen zijn in de RIZIV-nomenclatuur weer vrijgesteld kunnen zijn. Ook dit onderscheid ziet het Hof als discriminerend. Het vernietigt bijgevolg art. 44,§1 WBTW voor zover het diensten vrijstelt die geen medische verzorging uitmaken. 

  • +Het onderscheid tussen esthetische handelingen binnen en buiten ziekenhuizen werd vernietigd. Verpleging buiten het ziekenhuis naar aanleiding van een ingreep of behandeling met een esthetisch karakter zal bijvoorbeeld niet meer vrijgesteld worden van btw.

  • +Er komt een uitsluiting tot toepassing van de btw-vrijstelling voor diensten en leveringen van goederen die nauw samenhangen met medische prestaties van ziekenhuizen maar die “niet onontbeerlijk zijn voor het verrichten van vrijgestelde handelingen”, en “wanneer zij in hoofdzaak ertoe strekken extra opbrengsten te verschaffen in rechtstreekse mededinging met commerciële ondernemingen”.

Chiropractors en osteopaten

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.
Eline Demeyere
Eline Demeyere
Griet Pelgrims
Griet Pelgrims