Kies uw taal:
Nieuws 14 februari 2019 Door Hannelore Durieu en Stephanie Vanmarcke

Grensoverschrijdende tewerkstelling in Frankrijk: wat moet u weten?

Grensoverschrijdende tewerkstelling in Frankrijk

Optimalisatie tewerkstelling in Frankrijk op het vlak van inkomstenbelasting

  • +De werknemer verblijft meer dan 183 dagen in Frankrijk.
  • +De bezoldiging voor de in Frankrijk uitgeoefende activiteit wordt niet ten laste genomen van een werkgever die in België is gevestigd. 
  • +De werknemer oefent zijn activiteit uit voor een in Frankrijk gelegen vaste inrichting.
Grensoverschrijdende tewerkstelling in Frankrijk

Optimalisatie tewerkstelling in Frankrijk op het vlak van socialezekerheidsbijdragen

 Formaliteiten naar aanleiding van een internationale tewerkstelling

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.
Hannelore Durieu
Hannelore Durieu
Stephanie Vanmarcke
Stephanie Vanmarcke

Recente nieuwsberichten

Belastingparadijzen: aangifteverplichting nu ook voor Malta en Turkije
Nieuws 30 juni 2021
Belgische vennootschappen die betalingen uitvoeren aan belastingparadijzen met een waarde die hoger is dan 100.000 euro, moeten dit verplicht melden in hun Belgische aangifte vennootschapsbelasting. Met haar circulaire van 1 september 2020 heeft de fiscale administratie deze aangifteverplichting uitgebreid voor Malta en Turkije. lees meer ...
Verrekening FBB op Franse dividenden: einde van de dubbele roerende voorheffing
Nieuws 25 juni 2021
Beleggers die Franse aandelen bezitten hielden slechts een fractie over van de dividenden die daaruit voortvloeiden, omdat ze zowel in Frankrijk (12,8%) als in België (30%) werden belast. Om deze dubbele belasting te vermijden voorziet het dubbelbelastingverdrag tussen België en Frankrijk in een verrekening van de Franse bronheffing. Dankzij deze specifieke bepaling moet België steeds een minimumverrekening van 15% van het nettobedrag toekennen. lees meer ...
Bye bye kaasroute: wat zijn de alternatieven?
Nieuws 22 juni 2021
Sinds 15 december 2020 is het niet langer mogelijk om roerende goederen, zoals aandelen op naam, belastingvrij te schenken via een buitenlandse notaris. De kaasroute en het bijhorende fiscale voordeel zijn daarmee verdwenen. Omdat schenkingen vandaag altijd via een Belgische notaris moeten gebeuren, moet er namelijk ook schenkbelasting worden betaald. Welke alternatieven bestaan er voor de kaasroute? Wij zochten het voor u uit. lees meer ...