Ondernemers

Ondernemers

Starten als ondernemer

Bij de oprichting van jouw onderneming moet je, naast de effectieve oprichting, met heel wat aspecten rekening houden. Heb je bijvoorbeeld al eens nagedacht over de bescherming van je gezinswoning? Voor zuivere beroepsschulden kan namelijk de onbeslagbaarheid van de gezinswoning worden ingeroepen. Daarnaast is het zeker geen overbodige luxe om bij de oprichting van je zaak stil te staan bij de opmaak of de wijziging van een huwelijks- of samenlevingscontract. Met welke middelen wordt de onderneming opgericht en tot wiens vermogen behoren de hierbij uitgegeven aandelen? Welke middelen heb je nodig om jouw privéuitgaven te financieren en hoe kan dit geoptimaliseerd worden? Het zijn maar een aantal vragen waarop ons team van specialisten je graag een antwoord geeft. 

Klaar om van start te gaan? Onze whitepaper 'Let's get started' kan een handige leidraad zijn!

Groeien als ondernemer: bescherm je gezin en je vermogen

Je hebt een bloeiende en rendabele onderneming. En dus kan je het je als zelfstandige niet veroorloven om lange tijd buiten strijd te zijn. Gelukkig bestaan er heel wat manieren om zowel jezelf als je zaak extra te beschermen tijdens eventuele arbeidsongeschiktheid. Met een verzekering gewaarborgd inkomen beschik je over een inkomensbescherming en komt het levenscomfort van je gezin niet in het gedrang. Ben je omwille van ziekte of een ongeval niet meer in staat bent om zelf beslissingen te nemen? Via een zorgvolmacht kan je een vooraf aangestelde persoon het vertrouwen geven om het beheer van je (tijdelijk) over te nemen. Maar ook het beheer van je aandelen leg je maar beter vast. Misschien zijn je kinderen bij jouw overlijden nog te jong en wil je je partner het volle beslissingsrecht geven. Een aandeelhoudersovereenkomst of een wijziging van je huwelijkscontract kan dan een mogelijke oplossing bieden. En hoewel je pensioen misschien nog niet meteen voor de deur staat, is het ook hier belangrijk om reeds de nodige stappen te ondernemen. Wij maken graag samen met jou een pensioenplanning op en stippelen het traject uit om het noodzakelijke pensioenkapitaal op te bouwen.

Overdracht, stopzetting en pensionering

Het einde van je professionele carrière is in zicht. En dus denk je wellicht al na over de manier waarop jouw onderneming zal worden overgedragen. Wordt jouw bedrijf verder gezet door je kinderen of verkoop je het aan een derde? En hoe wordt dit allemaal geregeld? Daarnaast is het in deze fase ook tijd om stil te staan bij het behoud van je huidige levensstandaard wanneer je stopt met werken. Ons team van specialisten maakt daarom graag een vermogensplanning op waarin je volledige vermogen in kaart wordt gebracht. Op die manier wordt duidelijk of er al dan niet bijkomende inspanningen geleverd moeten worden. Maar ook wie wenst te investeren in onroerend goed in het buitenland is bij ons aan het juiste adres. Onze specialisten ondersteunen je bij de fiscale en juridische aspecten waarmee je rekening moet houden bij deze aankoop. Ten slotte maken wij ook graag samen met jou een successieplanning op. De kans is namelijk reëel dat bij jouw overlijden een groot deel van je vermogen naar de fiscus vloeit onder de vorm van erfbelasting. Een mogelijke verlaging is dan ook mooi meegenomen.

Deel deze pagina

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.