Subsidies
13 oktober 2023

Projectoproep voor publiek toegankelijke laadinfrastructuur gelanceerd

door Anneleen Wydooghe

De Vlaamse overheid lanceert, op initiatief van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, een projectoproep voor het installeren van laadinfrastructuur voor elektrische wagens. De subsidie richt zich op publieke laadinfrastructuur van normaal en hoog vermogen op privaat domein of in publiek toegankelijke parkeergebouwen op openbaar domein. Tot 10 november 2023 kan iedereen een projectvoorstel indienen via het aanvraagformulier.

De laadpalen dienen voorzien te worden van 100% groene stroom en moeten 24 uur op 7 dagen publiek toegankelijk zijn. De andere voorwaarden waaraan de projecten moeten voldoen zijn terug te vinden in het Ministerieel Besluit en op de infopagina van de projectoproep.

Financiering

De uitgaven worden aan 10% vergoed, met een maximum van 500 euro per gerealiseerd charge point equivalent (CPE). Hoe hoger het vermogen van een laadpaal, hoe hoger een CPE. Een laadpaal met een beperkt vermogen tussen 3 en 11 kW komt bijvoorbeeld overeen met 1 CPE, terwijl een ultrasnellaadpunt van 150 kW gelijk is aan 10 CPE. Indien de laadinfrastructuur operationeel is op 31 mei 2024 wordt de vergoeding verhoogd tot 20% met een maximum van 1.000 euro per CPE. De maximale subsidie per project bedraagt 300.000 euro.

Verdere timing

Tot 10 november 2023 kan iedereen een projectvoorstel indienen via het aanvraagformulier. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken beoordeelt de projecten en maakt een selectie, waarna de minister beslist over de te subsidiëren projecten. De geselecteerde projecten worden in een kennisgeving bekendgemaakt, naar verwachting tegen eind 2023. De projecten hebben een looptijd van maximum twee jaar.

Clean Power for Transport

De oproep past binnen het actieplan 'Clean Power for Transport (CPT)' waarmee de Vlaamse overheid werk maakt van de omschakeling naar zero-emissievervoermiddelen en vervoermiddelen aangedreven door alternatieve brandstoffen.

Meer informatie

Meer informatie over de projectoproep vind je, samen met het modelformulier op de infopagina van de projectoproep.

Contactformulier

Wil je graag meer weten of heb je nood aan gespecialiseerd advies? Neem contact op met een van onze specialisten.

Om dit formulier te kunnen versturen moet u het gebruik van technische cookies aanvaarden. Dat kan u hier aanpassen.
Deze cookies worden gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Bepaalde gegevens, zoals uw IP adres of taal, kunnen hierbij doorgestuurd worden naar Google. Meer info vindt u in onze cookieverklaring.