/

/

subsidie voor waterbesparende investeringen en hergebruik van restwater

Subsidies
11 oktober 2021

Subsidie voor waterbesparende investeringen en hergebruik van restwater

In het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht wil de Vlaamse Regering ondernemingen aanmoedigen om te investeren in technologieën die bijdragen aan de droogtebestrijding en het herstel van het grondwaterpeil.

Subsidie voor investeringen om waterverbruik te beperken

Technologieën die aan strikte Europese vereisten voldoen, komen in aanmerking voor de Ecologiepremie plus of de Strategische ecologiesteun (STRES). Echter zijn er ook heel wat technologieën die niet aan deze strikte voorwaarden voldoen, maar wel significant bijdragen aan de droogteproblematiek.

Om ook deze investeringen bij ondernemingen aan te moedigen, voorziet de Vlaamse regering een subsidie van 10% à 20% op de in aanmerking komende technologieën.

Komt uw onderneming in aanmerking?

Investeringen voor waterbesparing, droogtebestrijding en herstel van het grondwaterpeil die een besparing opleveren op het gebruik van drinkwater, grondwater en/ of oppervlaktewater komen in aanmerking. Enkele voorbeelden zijn:

  • opvang en zuivering van regenwater
  • zuivering en hergebruik van afvalwater, ongeacht de bron 
  • (betere) infiltratie van regenwater of geloosd en zuiver water
  • beheersystemen van opvang, infiltratie, …
  • ontzilting van zeewater
  • waterbesparing binnen bestaande processen
  • waterbemaling

Investeringen om te voldoen aan de verplichtingen in verband met het behalen van normen en/ of omgevingsvergunningen komen niet in aanmerking.

Om in aanmerking te komen moeten de aanvaarde projectkosten minimaal € 10.000 bedragen (investeringen, studie, installatie). Van deze projectkosten zijn enkel de investeringen subsidiabel. De studie- en installatiekosten komen dus niet in aanmerking voor steun.

Doelgroep en subsidiebedrag

De subsidie bedraagt 10% voor middelgrote* en 20% voor kleine ondernemingen*, eenmanszaken, vrije beroepen en vzw’s. Landbouwondernemingen, derde partijfinanciering, grote ondernemingen en ondernemingen in moeilijkheden komen niet in aanmerking. Het maximum subsidiebedrag per project bedraagt 500.000 euro. Het totale beschikbare budget voor deze oproep bedraagt 2 miljoen euro.

*Volgens de Europese kmo-definitie: kmo’s hebben minder dan 250 VTE én maximum 50 miljoen euro omzet/ maximum 43 miljoen balanstotaal.

Aanvraagprocedure

Deze subsidie dient aangevraagd te worden voor 29 oktober 2021, 12 uur. De investeringen kunnen dus pas ten vroegste van start gaan op 1 november 2021. Het project dient te starten binnen de 6 maanden na goedkeuring van de subsidie. Onze ervaren subsidieadviseurs helpen u graag met de opmaak van een onderbouwd dossier om de slaagkans van uw project te vergroten.

Wees er snel bij! De oproep staat nog open tot en met 29 oktober 2021 (12 uur).