/

/

successierechten betaald op buitenlandse roerende goederen nu ook verrekenbaar met belgische successierechten

Tax & Legal
23 juli 2021

door Lore Caneele, Carolien Christiaens en Febe Louage

Successierechten betaald op buitenlandse roerende goederen nu ook verrekenbaar met Belgische successierechten

Het federale Wetboek der Successierechten voorziet in een vermindering van de belastingdruk als bepaalde goederen zowel in het buitenland als in België onderworpen worden aan successierechten. Het probleem is hier dat de wetgeving enkel in een vermindering voorziet ten aanzien van ‘onroerende’ goederen en bijgevolg niet ten aanzien van ‘roerende’ goederen. Het Grondwettelijk Hof heeft op 3 juni 2021 beslist dat dit onderscheid discriminerend is.

Successierechten betaald op buitenlandse roerende goederen nu ook verrekenbaar met Belgische successierechten

Bij het overlijden van een Belgische inwoner worden de goederen in de erfenis zowel in België als in het buitenland aan successierechten onderworpen. Om dubbele belasting te vermijden, vindt er voor onroerende goederen een vermindering van belastingdruk plaats. Zijn er in uw nalatenschap als Belgische inwoner dus buitenlandse onroerende goederen aanwezig, dan zullen de successierechten die in het buitenland betaald moeten worden, verrekend worden met het Belgische successierecht.

Roerende goederen

Voor roerende goederen bestaat er op vandaag geen wettelijke regeling die deze verrekening voorziet. Dat betekent dat u op buitenlandse roerende goederen tweemaal erfbelasting zal betalen. Het Grondwettelijk Hof heeft nu beslist dat dit onderscheid niet verantwoord is en bijgevolg discriminerend is. Er mag geen onderscheid gemaakt worden tussen een belastingplichtige erfgenaam van roerende goederen en een belastingplichtige erfgenaam van onroerende goederen.

Vlaamse Gewest

In het Vlaamse Gewest heeft men een tijdje geleden de Vlaamse Codex Fiscaliteit ingevoerd, waardoor deze federale regels niet langer gelden voor het Vlaamse Gewest. In principe maakt dit weinig verschil omdat Vlaanderen identiek dezelfde regeling heeft opgenomen zoals in de federale wetgeving. Er bestaat dus geen twijfel over dat een weigering van de Vlaamse fiscus om de verrekening door te voeren bij buitenlandse roerende goederen, als discriminerend zal worden aanzien. Ondertussen heeft Vlabel in een standpunt van 18 augustus 2021 beslist dat ook zij rekening zullen houden met de voormelde rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en dus ook op het Vlaamse niveau de verrekening zullen toepassen.

Deel dit artikel

Lore Caneele

Senior Advisor Legal lore.caneele@vdl.be

Carolien Christiaens

Senior Manager Legal carolien.christiaens@vdl.be

Febe Louage

Manager International febe.louage@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.