/

/

flanders investment & trade geeft exportsector duwtje in de rug met twee nieuwe subsidies

Subsidies
18 maart 2021

Flanders Investment & Trade geeft exportsector duwtje in de rug met twee nieuwe subsidies

Het is geen gemakkelijke periode voor Vlaamse kmo’s die zich inlaten in de internationale markt. Eerst en vooral maakt de coronacrisis het vaak moeilijk voor beginnende ondernemingen om hun exportactiviteiten aan te zwengelen. Anderzijds brengt de recente uittrede van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie nieuwe douaneregels en -procedures met zich mee, die dan weer ervaren exporteurs met kopzorgen opzadelen.

Flanders Investment & Trade geeft exportsector duwtje in de rug met twee nieuwe subsidies

Om die Vlaamse kmo’s een duwtje in de rug te geven en hun export opnieuw op gang te brengen, voorziet Flanders Investment & Trade (FIT) nu twee subsidies. Onze experten zochten het voor u uit.

1) Starterspakket Internationalisering

Deze steunmaatregel is bedoeld voor innovatieve ondernemingen die willen starten met exporteren en nog nooit eerder een subsidie hebben gekregen van FIT. Om in aanmerking te komen, moet u een duidelijk project voor ogen hebben om de beginnende exportplannen te realiseren. Dit project moet ook:

 • binnen een periode van maximaal 9 maanden uitgevoerd worden;
 • minstens 7.000 EUR kosten.

Deze  eenmalige forfaitaire subsidie van € 7.000 kan aangevraagd worden tot en met 22 april 2021.

2)  Bijzondere exportsteun Brexit

Met deze steunmaatregel richt men zich op Vlaamse kmo’s die al exportervaring hebben en hun export willen herlanceren in het kader van de Brexit. Hiertoe kan u een relance-project uitwerken die binnen maximaal 6 maanden zal uitgevoerd worden en tot doel heeft om uw internationale bedrijfsactiviteiten aan te passen aan de post-Brexit situatie. De volgende kosten zijn subsidiabel:

 • kosten voor douanesoftwaresystemen;
 • registratie- en hercertificatiekosten;
 • kosten van een douanevertegenwoordiger;
 • kosten voor een Brits btw- en/ of EORI-nummer;
 • kosten van een fiscaal agent;
 • kosten voor digitale marketing;
 • kosten voor de diversificatie naar andere exportmarkten.

Daarnaast zijn ook volgende voorwaarden van toepassing:

 • De  aanvrager heeft minstens vijf voltijdsequivalenten ingeschreven personeel (VTE);
 • De aanvrager heeft tijdens het laatst afgesloten boekjaar een exportaandeel van minstens 20% gerealiseerd.

Deze eenmalige forfaitaire subsidie van 10.000 EUR kan aangevraagd worden tot en met 31 maart 2021, dus snel schakelen is de boodschap.

Voor meer informatie over deze steunmaatregelen kan u terecht bij subsidies@vdl.be.