/

/

belgische zorgvolmacht heeft sinds kort uitwerking in sommige landen in het buitenland

Tax & Legal
11 februari 2021

door Lore Caneele

Belgische zorgvolmacht heeft sinds kort uitwerking in sommige landen in het buitenland

Sinds 1 januari 2021 kan een Belgische zorgvolmacht ook uitwerking hebben in een aantal lidstaten van de Europese Unie. Dit kan van pas komen indien u van plan bent om te verhuizen naar het buitenland of wanneer u bepaalde onroerende goederen bezit in het buitenland.

Belgische zorgvolmacht heeft sinds kort uitwerking in sommige landen in het buitenland

Wat is een zorgvolmacht?

Een zorgvolmacht is de laatste jaren heel populair en heeft als doel een lasthebber (partner, kinderen, derde) aan te stellen voor het moment dat u niet langer wilsbekwaam bent (denk hierbij aan een coma of ernstige hersenschade, dementie, alzheimer of een psychische stoornis).

Indien er niks voorzien is, zal een bewindvoerder door de rechtbank worden aangesteld om het beheer over uw vermogen waar te nemen.

Het voordeel van het opstellen van een zorgvolmacht, is dat u zelf kan kiezen wie het beheer over uw vermogen zal uitoefenen op het moment dat u iets overkomt. Dit zonder enige rechterlijke tussenkomst. De lasthebber zal het beheer en/of de beschikking hebben over uw vermogen volgens uw voorwaarden en modaliteiten. Op die manier wordt uw vermogen optimaal beheert, de continuïteit van de onderneming wordt verzekerd en een aangepaste successieplanning wordt opgesteld.

Erkenning in andere Europese landen

Frankrijk, Portugal, Duitsland, Oostenrijk, Cyprus, Tsjechië, Finland en Letland hebben het Haags Verdrag inzake de bescherming van kwetsbare personen geratificeerd, waardoor de Belgische zorgvolmacht in deze landen vanaf 1 januari 2021 zal worden erkend. Indien u naar één van bovenstaande landen zou verhuizen of er moet een onroerend goed verkocht/geschonken worden in één van deze landen, zal de lasthebber niet eerst moeten passeren voor de buitenlandse rechter. Dit bespaart de lasthebber heel wat formaliteiten.

In de Europese landen waar de zorgvolmacht nog niet wordt erkend, zullen de lokale regels bepalen als uw Belgische zorgvolmacht al dan niet uitwerking zal hebben.

Wat met bestaande zorgvolmachten?

Indien u reeds voor 1 januari 2021 een zorgvolmacht heeft opgemaakt en er werd daarin een keuze gemaakt voor het Belgische recht, dan zal die keuze uitwerking krijgen in de landen die het Verdrag ondertekenden. Stel dat er geen rechtskeuze werd opgenomen, dan telt het recht van het land waar de lastgever zijn verblijfplaats had op het ogenblik van de ondertekening van de zorgvolmacht. Uw verblijfplaats is de plaats waar u het meeste vertoeft en zal in de meeste gevallen overeenkomen met het adres waar u gedomicilieerd bent.

Nog geen zorgvolmacht?

Indien u van plan bent om binnenkort of in de toekomst een zorgvolmacht te laten opmaken, raden wij aan om vanaf heden steeds de rechtskeuze voor het Belgische recht uitdrukkelijk op te nemen. Als u later zou verhuizen naar één van de landen die het Verdrag heeft ondertekend, zal uw zorgvolmacht van rechtswege worden erkend.

Deel dit artikel

Lore Caneele

Senior Advisor Legal lore.caneele@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.