/

/

steun voor bedrijven die digitaliseren en internationaliseren

Subsidies
02 februari 2021

Steun voor bedrijven die digitaliseren en internationaliseren

Het zijn uitdagende tijden voor ondernemers. Door de aanhoudende coronacrisis is er veel economische onzekerheid, en is het vaak moeilijk om te investeren. Zowel digitaliseren als het nastreven van internationale ambities worden er niet gemakkelijker op, al zijn deze vaak wel noodzakelijk om verdere groei blijvend te stimuleren.

Subisdie voor wie wil digitaliseren of internationaliseren

Om de competitiviteit van de kmo’s in Vlaanderen te bevorderen, lanceert VLAIO daarom nu de vernieuwde kmo-groeisubsidie. Bij een internationaal groeitraject of een digitaal transformatietraject kan hiermee steun verkregen worden voor het aanwerven van een strategisch profiel en/ of voor het inwinnen van kennis bij een externe dienstverlener.

Internationalisering

Het internationaliseringsluik richt zich hierbij tot ondernemingen die:

1. ofwel voor het eerst willen exporteren2. ofwel reeds exportervaring hebben, maar nieuwe markten willen aanboren.

Het belangrijkste is in ieder geval dat het internationaal groeitraject nieuwe uitdagingen stelt aan de onderneming en resulteert in een duurzame economische groei voor de vestiging in Vlaanderen.

Digitalisering

Bij het digitaliseringsluik ligt de nadruk op bedrijven die willen transformeren naar een data driven organisatie, gebaseerd op het slim beheer van data. Er moet alleszins voldoende ambitie en uitdaging aangetoond worden. De implementatie van gangbare digitale oplossingen (zoals ERP, CRM, WMS en digital marketing) komen niet in aanmerking.

Om deze trajecten tot een goed einde te brengen, heeft men vaak extra kennis nodig. Hiertoe kan men zich intern versterken met een nieuwe strategische medewerker, of extern via het advies van een dienstverlener. Op deze advies- en/of loonkosten kan men dan een subsidie van 50% ontvangen.

Externe versterking
= opdracht externe dienstverlener

Interne versterking
= aanwerving strategisch profiel

Subsidiepercentage

50%

50%

Maximale subsidie

€ 25.000

€ 25.000

Kleine en middelgrote ondernemingen kunnen per groeitraject maximaal € 50.000
subsidie ontvangen: maximaal € 25.000 voor een advies van één of meerdere externe dienstverlener(s) en maximaal € 25.000 voor de aanwerving van één strategisch profiel.

Tot en met 30 april 2021 kan u een dossier indienen. Onze subsidiespecialisten stellen graag met u uw dossier op en staan in voor de verdere begeleiding.