/

/

wederopbouwreserve goedgekeurd in parlement

Tax & Legal
30 november 2020

door Dries Torreele

Wederopbouwreserve goedgekeurd in parlement

Op 12 november 2020 werd de wederopbouwreserve voor ondernemingen goedgekeurd in de Kamer. Ondernemingen die dit jaar hard getroffen werden door de coronacrisis krijgen zo de kans om de impact op hun eigen vermogen en solvabiliteit te beperken. 

Wederopbouwreserve goedgekeurd in parlement

Wat is de wederopbouwreserve

De wederopbouwreserve laat ondernemingen toe om hun winsten uit de toekomst fiscaal vrij te stellen voor een bedrag ten belope van het verlies dat in 2020 werd geleden als gevolg van de coronacrisis. Er geldt hier een absoluut maximum van 20 miljoen euro. Concreet zal de wederopbouwreserve, die tevens belastingvrij is, aangelegd kunnen worden op het einde van het boekjaar met betrekking tot de aanslagjaren 2022, 2023 of 2024.

Wie komt niet in aanmerking?

Vennootschappen die bepaalde betalingen hebben verricht naar belastingparadijzen kunnen geen beroep doen op de wederopbouwreserve. Ook wie een kapitaalvermindering, inkoop van eigen aandelen of dividenduitkering heeft verricht in de periode van 12 maart 2020 tot en met de dag van de indiening van de aangifte verbonden aan het aanslagjaar waarin de reserve wordt aangelegd, komt niet in aanmerking.

Onaantastbaarheidsvoorwaarde

Elke vennootschap die aanspraak wil maken op de wederopbouwreserve moet aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde voldoen. Dat betekent dat bij aantasting van de reserve er alsnog vennootschapsbelasting verschuldigd zal zijn. Er is sprake van aantasting wanneer er:

  • een inkoop van eigen aandelen wordt verricht (ten belope van de waarde van de inkoop);
  • een dividend wordt toegekend (ten belope van het bedrag van het dividend);
  • een kapitaalvermindering of elke andere vermindering van het eigen vermogen wordt verricht (ten belope van het bedrag van deze vermindering); of
  • het bedrag aan bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen (post 620) daalt onder een bepaalde drempel.
Deel dit artikel

Dries Torreele

Certified Tax Advisor dries.torreele@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.


Nieuws en inzichten

Lees onze laatste inzichten en nieuwsberichten om op de hoogte te blijven van veranderingen in jouw sector.