/

/

niet-inwoners natuurlijke personen: vergeet uw belastingaangifte niet

28 oktober 2020

door Biene Ongenaert en Eline Demeyere

Niet-inwoners natuurlijke personen: vergeet uw belastingaangifte niet

Begin juli publiceerde de FOD Financiën het aangifteformulier voor de belasting niet-inwoners voor natuurlijke personen met betrekking tot het aanslagjaar 2020 (inkomstenjaar 2019). De papieren aangifteformulieren worden eind oktober verwacht. De aangifte kan zowel op papier als elektronisch worden ingediend.

Niet-inwoners natuurlijke personen: vergeet uw belastingaangifte niet

Wanneer moet ik mijn belastingaangifte indienen?

Zowel de papieren aangifte als de aangifte via Tax-on-Web moet in principe ten laatste tegen 3 december worden ingediend. Vanaf het moment dat u het aangifteformulier hebt ontvangen, hebt u altijd minstens één maand de tijd om de aangifte in te dienen. Deze indieningsdata gelden ook wanneer u een beroep doet op een mandataris voor het indienen van uw aangifte.

Ik ontvang voor het eerst Belgische inkomsten: wat nu?

Niet-inwoners die voor de eerste keer inkomsten van Belgische oorsprong ontvangen, moeten zich online registreren bij de FOD Financiën. Pas na de registratie ontvangt u een papieren aangifteformulier. Vanaf aanslagjaar 2020 moest deze registratie voor niet-inwoners echter gebeuren vóór 1 juli van het aanslagjaar. Bent u nog niet geregistreerd? Dan raden wij u aan om dit zo snel mogelijk te doen. De registratie is niet vereist wanneer u beschikt over het bijzonder statuut voor buitenlandse kaderleden. In dit geval wordt er automatisch een aangifteformulier opgestuurd.

Ik heb geen aangifteformulier ontvangen

Mocht u als niet-inwoner tegen midden november nog geen aangifteformulier ontvangen hebben, dan neemt u best contact op met de FOD Financiën. De fiscus kan namelijk een boete en/of belastingverhoging opleggen wanneer u uw aangifte niet of laattijdig indient.

Deel dit artikel

Biene Ongenaert

Senior Advisor International biene.ongenaert@vdl.be

Eline Demeyere

Manager International eline.demeyere@vdl.be

Disclaimer
Bij onze adviezen baseren wij ons op de huidige wetgeving, interpretaties en rechtsleer. Dit verhindert niet dat de administratie deze kan betwisten of dat bestaande interpretaties kunnen wijzigen.