/

/

subsidies voor wie investeert in groene warmte

Subsidies
21 oktober 2020

Subsidies voor wie investeert in groene warmte

Ondernemingen die investeren in groene warmte, restwarmte en warmtenetten, kunnen via het Vlaamse Energieagentschap (VEA) nog tot en met 10 november 2020 subsidies aanvragen. De subsidie kan oplopen tot wel 65 procent van de meerkost die met deze investeringen gepaard gaat.

pexels-tom-swinnen-695342.jpg

Welke investeringen komen in aanmerking?

Nuttige-groenewarmte-installaties

Het gaat hier om investeringen in nieuwe installaties met een bruto thermisch vermogen van meer dan 300 kWth. De installaties moeten hun warmte halen uit biomassa, grootschalige zonneboilers, grootschalige warmtepompen, boorgat-energie-opslag of koude-warmteopslag.

Ook investeringen in een aangesloten stadsverwarming of -koeling die gevoed worden door minstens 50 procent hernieuwbare energiebronnen en/of restwarmte komen in aanmerking.

Benutting van restwarmte en warmtenetten

De subsidie geldt voor investeringen in installaties die nieuw zijn of vernieuwd worden, waaronder:

  • Organic-Rankine-Cycle-installaties met een elektrisch vermogen van minstens 300 kW;

  • installaties die proceswarmte herbenutten om de energiebehoefte van een ander proces in te vullen; en

  • installaties die proceswarmte hergebruiken om opgeslagen stoffen op temperatuur te houden en/of (kantoor)gebouwen te verwarmen.

Ten slotte komen ook investeringen in energie-efficiënte warmtenetten in aanmerking, wanneer ze minstens 50 procent warmte uit hernieuwbare energiebronnen en/of restwarmte halen.

Wat zijn de voorwaarden?

Om aanspraak te kunnen maken op deze subsidie, gelden volgende voorwaarden:

  • de installatie is gelegen in het Vlaamse Gewest;

  • er is geen groenestroomcertificaat of warmte-krachtcertificaat toegekend;

  • de installatie komt niet in aanmerking voor (strategische) ecologiesteun;

  • de interne opbrengstvoet (IRR) is kleiner dan 15 procent.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Het steunpercentage per investeringsproject wordt berekend op de meerkost van de installatie ten opzichte van de referentie-installatie. Het varieert volgens de grootte van de onderneming:

Groenewarmte-installaties

Restwarmte en warmtenetten

Kleine ondernemingen

65%

50%

Middelgrote ondernemingen

55%

40%

Grote ondernemingen

45%

30%

Andere

65%

50%

Maximum totaal

€ 1.000.000

€ 2.000.000