/

/

tijdelijk ouderschapsverlof voor zelfstandigen

HR Oplossingen
05 oktober 2020

Tijdelijk ouderschapsverlof voor zelfstandigen

In deze uitzonderlijke tijden is het geen evidentie om als zelfstandige opvang te vinden voor uw kinderen. Daarom werd naast het corona-ouderschapsverlof voor werknemers, het tijdelijk ouderschapsverlof voor zelfstandigen ingevoerd. Zelfstandigen die door de coronamaatregelen hun activiteit in de periode van mei tot en met september gedurende één of meerdere maanden verminderen, met als doel om voor hun kinderen te zorgen, komen in aanmerking voor deze uitkering. Een regeling die vergelijkbaar is met het met het corona-ouderschapsverlof voor werknemers.

Tijdelijk ouderschapsverlof voor zelfstandigen

Welke zelfstandigen hebben recht op het tijdelijk ouderschapsverlof?

  • zelfstandige in hoofdberoep, meewerkend partner of student-zelfstandige;
  • zelfstandige in bijberoep en de zelfstandigen die actief zijn na de wettelijke pensioenleeftijd, op voorwaarde dat het bedrag van hun wettelijke verschuldigde voorlopige bijdragen gelijk is aan de bijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep;
  • zelfstandigen die hun activiteit moeten verminderen - of zelfs stopzetten – om te zorgen voor één of meerdere kinderen die jonger zijn dan 12 jaar;
  • zelfstandige met kinderen met een beperking geldt de leeftijdsgrens van 21 jaar;
  • in het geval beide ouders zelfstandig zijn, dan kunnen ze beide in aanmerking komen voor de tijdelijke ouderschapsuitkering.

Bedrag van de ouderschapsuitkering?

Deze maatregel omvat een uitkering van 532,24 euro per maand. De uitkering voor kinderen met een beperking ligt hoger en deze uitkering bedraagt vanaf juli 638,69 euro per maand.

Voor de alleenstaande zelfstandige bedraagt de uitkering vanaf juli 1.050 euro per maand. Om aanspraak te kunnen maken op dat hogere bedrag, moet de zelfstandige met één of meerdere kinderen samenwonen, van wie er ook minstens één fiscaal ten laste is.

Cumulatie met andere uitkeringen?

De uitkering kan niet gecumuleerd worden met:

  • een arbeidsongeschiktheidsuitkering, een moederschapsuitkering, een adoptie-uitkering of pleegouderverlofuitkering als zelfstandige;
  • een uitkering in het kader van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen, het relance-overbruggingsrecht, een uitkering als zelfstandige mantelzorger, een vaderschaps- of geboorte-uitkering;
  • een rustpensioen

De ouderschapsuitkering kan wel gecumuleerd worden met een vervangingsinkomen uit een ander stelsel dan dat van de zelfstandigen, bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of ouderschapsverlof als werknemer.

Aanvraagprocedure en aanvraagtermijn?

De zelfstandige kan een aanvraag van het tijdelijke corona-ouderschapsverlof bij het sociaal verzekeringsfonds indienen.

Voor de maanden juli, augustus en september kunnen zelfstandigen nog een aanvraag indienen tot en met 31 december 2020. Voor de maanden mei en juni is de aanvraagtermijn reeds verstreken (dit was ten laatste op 30 september 2020). Een aanvraag voor deze periode is dus niet meer mogelijk.